Waar bent u naar op zoek?

Ziek-en-bezoek

26-04-2011

Uit een onlangs gehouden onderzoek blijkt een kwart van de omgeving zich in stilzwijgen te hullen als een bekende plotseling ziek wordt. ‘Ik ben ziek en jij hebt mij...', schrijft ds. J. Belder.

Heden ik, morgen gij. Ziek en gezond zijn betrekkelijke begrippen. Wanneer ben je ziek, wanneer gezond? Vindt iemand met stevige hoofdpijn of knagende kiespijn zichzelf ziek? Misschien meldt hij zich die dag wel af bij zijn werkgever, maar hem voordragen voor het ziekengebed in de zondagse kerkdienst levert ongetwijfeld vragen op. Bij hartfalen, disfunctionerende nieren of een zware hersenschudding zal ons oordeel anders zijn.

Het beeld dat wij van zieken hebben is vaak vertekend. De een hoor je niet of nauwelijks, terwijl een ander bij het minste al om aandacht schreeuwt. Niet iedere zieke ligt bovendien op bed of brengt zijn dagen door in de stoel. Velen doen hun werk ondanks een ernstige, chronische aandoening, dankzij medicijnen en een positieve levensinstelling.