Waar bent u naar op zoek?

Ziekte en genezing

Dr. M.J. Paul
Door: Dr. M.J. Paul
09-09-2021

Veel gemeenten doen ’s zondags voorbede voor zieken. Wat betekent dat gebed en met hoeveel verwachting bidden wij? Als je als christen ziek wordt, hoe denk en handel je dan?

In het Oude Testament hoorde gezondheid bij de zegeningen van het verbond (Deut.28). In het Nieuwe Testament is sprake van veel genezingswonderen. Kunnen we de lijnen van die tijd doortrekken naar latere christenen? In de loop van de kerkgeschiedenis zijn veel verschillende antwoorden gegeven.

In het Cornelis Graafland Centrum houden we ons bezig met de geschiedenis van de bijbeluitleg en de toepassingen. Een van de onderwerpen waarop wij ons de komende tijd willen richten, is de houding tegenover ziekte en genezing. Daarmee maken we de bestudering van de geschiedenis van de uitleg vruchtbaar voor hedendaagse christenen.

Bevrijding

Wie de kerkgeschiedenis nagaat, merkt dat er in de eerste eeuwen allerlei genezingswonderen plaatsvonden. Dat verleende de christelijke gemeenten aantrekkingskracht in een samenleving waarin velen met ziekte te kampen hadden.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 9 september 2021.

Neem een jaarabonnement (€ 49,00). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Dr. M.J. Paul
Dr. M.J. Paul

is voorzitter van de Themagroep Hermeneutiek van het Cornelis Graafland Centrum en hoogleraar Oude Testament aan de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven.