Waar bent u naar op zoek?

Zijn Zoon voor de wereld

21-07-2020

Zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo is Gods liefde groter dan wij kunnen bevatten. Mensenwoorden schieten tekort om die liefde te beschrijven. Het sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen om die liefde te kunnen dragen, schrijft ds. D.J. Budding.

Toch mogen wij van Gods liefde spreken met woorden die Hij ons Zelf aanreikt in Zijn Woord. Het bewonderen, aanbidden en genieten van de liefde van God brengt ons tot het eeuwige toppunt van zaligheid (Ps.68:21). 

Volmaakt

God is de Liefste. Hij is onuitsprekelijk, boven alles en iedereen beminnelijk, van welke kant je ook naar God kijkt. Aan alle kanten is Hij even volmaakt, zuiver, heerlijk en heilig. Hij is het allerhoogst en eeuwig Goed. Hij is het waardig volmaakt en eeuwig bemind te worden. Daar loopt alles op uit. ‘Want uit Hem door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.’ (Rom.11:36)

Er is een eeuwige, volmaakte liefde tussen de drie Personen in God. In die liefde schittert de eenheid van God. De Heere Jezus zegt in Johannes 17:24: ‘omdat U Mij hebt liefgehad vóór de grondlegging van de wereld’.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 23 juli 2020.

Bestel een los nummer, of neem een abonnement op De Waarheidsvriend.