Waar bent u naar op zoek?

Zingen in Lexmond

19-04-2016

In Lexmond worden de psalmen gezongen uit 1773 en, sinds ongeveer negen jaar, maximaal twee liederen uit 'Op Toonhoogte’, vertelt scriba Stravers.

 ‘Er kwam vanuit de gemeente de vraag om rechtstreeks van de Heere Jezus te zingen. In de psalmen kan dat ook wel, maar dan moet je toch wel wat invoelingsvermogen hebben. De kerkenraad is zich daarop gaan bezinnen. Vast stond en staat dat de prediking niet moet veranderen. En dat het liederen moeten zijn die passen bij ons soort gemeenten uit de traditie van de kerk en die goed op het orgel te begeleiden zijn. Ze moeten bijbels zijn en aansluiten bij gereformeerde geschiedenis. Daarom is er een selectie gemaakt. Op Toonhoogte

is oorspronkelijk bedoeld voor het clubwerk, niet voor de eredienst. Soms zingen we ook alleen psalmen, bijvoorbeeld met gastpredikanten.’

Met de huidige situatie is de gemeente tevreden. ‘De invoering van liederen zingen heeft niet veel weerstand opgeroepen. In het begin zongen sommige mensen de liederen niet mee, maar dat is nu nauwelijks nog het geval. Als mensen bezwaar hebben en je gaat de tekst van de liederen rustig samen doorlezen, dan ontdekken ze vaak dat het eigenlijk heel mooie teksten zijn.’

Lees de volledige tekst van deze reportage in De Waarheidsvriend van 22 april 2016.