Waar bent u naar op zoek?

‘O praise God in His holiness’: de choral evensong in Nederland

Zingen naar Engels voorbeeld

Dr. Hanna Rijken
Door: Dr. Hanna Rijken
03-08-2021

De choral evensong (avondgebed) krijgt steeds meer voet aan de grond in Nederland, ook binnen de gereformeerde gezindte. De evensong is een vorm van getijdengebed, afkomstig uit de anglicaanse traditie, en heeft wortels die teruggaan tot de Vroege Kerk.

Wie bijvoorbeeld wel eens in Westminster Abbey in Londen of St. John’s College in Cambridge een choral evensong heeft meegemaakt, zal kunnen bevestigen dat het een ervaring is die diepe indruk maakt. Dag in dag uit wordt in de Engelse kathedralen en colleges de lofzang gaande gehouden, gebeden en uit de Schrift gelezen tijdens het morgen- en avondgebed, de Morning en Evening Prayer.

Monumentale binnenstadskerken

Sinds ongeveer 1980 worden ook in Nederland choral evensongs gehouden. Er worden jongenskoren opgericht naar Engels voorbeeld en ook gemengde koren leggen zich toe op het zingen van evensongs. Vaak kunnen we de evensongs in monumentale binnenstadskerken beluisteren, zoals bijvoorbeeld de Janskerk in Utrecht, de Sint Jan in Gouda, de Bovenkerk in Kampen of de Grote Kerk in Gorinchem. Koren kleden zich in koormantels en zingen de complete liturgie, vaak volgens het Book of Common Prayer (1662) met hymnes, preces and responses (gezongen gebeden), psalmen als chant (een vierstemmige harmonische formule die ieder vers of iedere twee verzen wordt herhaald), de lofzang van Maria en van Simeon en een anthem (koorwerk). Ook zijn er lezingen, gesproken gebeden en klinkt de Apostolische Geloofsbelijdenis. De meeste onderdelen van de evensong klinken voor Nederlanders in een niet-volkstaal, namelijk het Engels, een archaïsch Engels zelfs. Zo luidt het openingsvers: ‘O Lord, open Thou our lips.’

Brede belangstelling

In Engeland maakt de evensong deel uit van het dagelijks gebed, de daily prayer, in Nederland worden evensongs niet dagelijks gebeden, maar bijvoorbeeld maandelijks en dan meestal op zaterdag- of zondagmiddag.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 5 augustus 2021, of download de gratis pdf (zie onder).

Neem een jaarabonnement (€ 49,00). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Dr. Hanna Rijken
Dr. Hanna Rijken

is docent Kerkmuziek-Liturgiek aan het Rotterdams Conservatorium en verricht onderzoek naar de choral evensong aan de Protestantse Theologische Universiteit.