Waar bent u naar op zoek?

Zoeken naar Gods leiding

10-03-2020

De vraag op welke wijze de christen door God geleid wordt bij het maken van belangrijke levenskeuzes kan op veel belangstelling rekenen. Kees van der Knijff schreef een proefschrift over dit actuele thema, meldt ds. J.P. Ouwehand.

Vertaald luidt de titel van zijn Engelstalige dissertatie Tussen Voorzienigheid en keuzebiografie. Een gereformeerd perspectief op goddelijke leiding.

Talloze evangelicale (zelfhulp)boeken hebben als thema: ‘Hoe ontdekken we het plan van God voor ons leven?’ Van der Knijff bespreekt 39 van deze boeken uit de laatste decennia. De onderzoeksvraag is of deze nadruk op de leiding van God verdisconteerd kan worden in een gereformeerde visie, gebaseerd op het denken van Calvijn en Jonathan Edwards. 

Drie vormen van leiding

Van der Knijff ontwikkelt een eigen typologie om greep te krijgen op de diverse manieren waarop over Gods leiding wordt gesproken. Het eerste type is ‘leiding door informatie’. God heeft een plan voor ieder mens en wil dat openbaren.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 12 maart 2020.

Klik hier om een los nummer te bestellen, en hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.