Waar bent u naar op zoek?

Zoeken naar goedkeuring

05-01-2015

Frits heeft het bij zijn nieuwe baas niet naar zijn zin. Hij werkt er nu tien maanden en nooit krijgt hij een blijk van waardering. Dat veroorzaakt een diep gevoel van onbehagen. Ds. A.N. van der Wind start een reeks over 'Eerbetoon aan mensen'.

Mensen lijken een sterke behoefte te hebben aan waardering. We willen weten dat we op de één of andere manier van belang zijn. De vraag is al vaker gesteld of dat niet op gespannen voet staat met de gereformeerde leer. De zonde heeft ons immers totaal verdorven. Toch kan Gods Woord met waardering spreken over het geloof of de werken van mensen. De Heere Zelf prijst de trouw van Zijn dienaren. Wat is de bijbelse weg naar een evenwichtig besef van de eigen waarde?

In 2012 verscheen een heel dun boekje van Tim Keller onder de titel Bevrijd van jezelf. De weg naar echte christelijke blijdschap. Hij beschrijft verschillende benaderingen van ons zelfbeeld. In de traditionele opvatting is de diepste oorzaak van alle kwaad onze hoogmoed. Maar in onze moderne westerse cultuur heeft zich een tegenovergestelde visie ontwikkeld. Werkers in hulpverlening, onderwijs en rechtspraak gaan er van uit dat juist het gebrek aan eigenwaarde veel problemen teweeg brengt. Daarom zouden mensen een hogere dunk van zichzelf moeten krijgen. Tim Keller keurt deze benadering af. ‘Mensen met een groot gevoel van eigenwaarde vormen een grotere bedreiging voor hun omgeving dan mensen met een gering gevoel van eigenwaarde.’

Het volledige artikel is te lezen in De Waarheidsvriend van 9 januari 2015.