Waar bent u naar op zoek?

Zondagsschool vandaag belangrijk

04-06-2012

De zondagsschool is geen verdwijnend overblijfsel uit het verleden, maar een instrument bij het noodzakelijke bijbelonderwijs aan kinderen, schrijft ds. P. van Duijvenboden.

‘Zondagsschool, belangrijker dan ooit’. Onder deze titel bracht het bestuur van de Bond van Hervormde Zondagsscholen op gereformeerde grondslag een brochure uit. Alle kerkenraden binnen de Protestantse Kerk en de Hersteld Hervormde Kerk ontvingen een exemplaar. De brochure komt uit op een moment dat ikzelf mag aantreden als voorzitter van de zondagsscholenbond. De titel zegt iets over de visie van onze bond op dit tijdsgewricht.

Meer dan ooit is het moeilijk geworden om voluit de inhoud van de Bijbel te belijden. Niet zozeer omdat we monddood worden gemaakt. Ook niet allereerst omdat bepaalde visies vanuit de Bijbel in onze tijd sterk door een groot deel van de samenleving worden afgewezen (denk aan verhouding man/vrouw, visie op vrijheid of de beschermwaardigheid van het leven). Ik denk vooral aan de ver doorgaande secularisatie in hoofden en harten van mensen.