Waar bent u naar op zoek?

column

Zondagsschool

11-03-2013

‘Wil je een verhaal schrijven voor het jubileum?' De secretaresse van onze zondagsschool kijkt me vragend aan. Ze is gewapend met een groot zwart boek, dat het notulenboek van de afgelopen 25 jaar blijkt te zijn.

Ik ben geïnteresseerd. Het notulenboek werpt voor mij veel licht op de geschiedenis van onze gemeente en de functie van de zondagsschool daarbinnen.

Onze gemeente ontstond rond 1980 vanuit de Gereformeerde Kerk. De eerste jaren zaten de kinderen van de gemeente op een van de vele zondagsscholen die ons voormalige eiland telde. Een eigen zondagsschool vond men niet nodig.

Pas in 1987 kwam er door de inzet van een nieuwe predikant een eigen zondagsschool. Meteen zetten veel gemeenteleden hun schouders eronder. De zondagsschool werd een centrale plaats van het gemeentewerk. Bijna alle kinderen van de gemeente kwamen. Dit had ook een positieve uitwerking op het clubwerk. De bezoekersaantallen stegen, omdat kinderen elkaar nu kenden van de zondagsschool.

Ook op andere manieren droeg de zondagsschool bij aan het gemeenteleven. Het bleek een kweekvijver voor werkers in de wijngaard. Diverse kerkenraadsleden en leid(st)ers in het verenigingsleven waren ooit zondagsschoolmeester of -juf. Andersom bleek de zondagsschool ook een plek om nieuwelingen te laten wortelen in de gemeente. Relatief veel mensen die door hun huwelijk in onze gemeente terechtkwamen, werden zondagsschoolleider.

In 2004 werd het spannend. Onze gemeente scheurde. De zondagsschool bleef heel. De meesters en juffrouwen beslisten dat het doorgeven van het evangelie de belangrijkste taak van de zondagsschool was. Op zondagsschool zitten nu kinderen uit twee gemeenten, die ooit een gemeente vormden. Het kerstfeest wordt sindsdien het ene jaar in het hervormde, en het andere jaar in het hersteld hervormde kerkgebouw gevierd. Zo blijft de scheuring het meest voelbaar op de plaats waar ze haar spoor niet trok.

Kennis van de geschiedenis van de zondagsschool vergroot mijn betrokkenheid bij de gemeente. Heel praktisch en nuchter bezien heeft de zondagsschool meerdere nuttige functies binnen de gemeente. Tegelijkertijd dwingt ze tot bescheidenheid en zelfgenoegzame vormen van gemeentezijn. Het is een wonder dat God mensen, zulke mensen, blijft gebruiken om het evangelie door te geven.