Waar bent u naar op zoek?

Zondebesef

12-03-2012

Welke relatie is er tussen zondekennis en prediking? Deze vraag is niet alleen van grote betekenis voor predikanten. Ook voor gemeenteleden is ze van belang, schrijft ds. M. Klaassen. Wat mag je in dit opzicht van de preek verwachten?

Zondebesef ontstaat door het Woord. Een heel belangrijk doel van de woordverkondiging is dat we geleid worden tot kennis van onszelf en kennis van God. Calvijn heeft laten zien dat je die twee niet van elkaar kunt losmaken. Door te horen wie de Heere is en wat de Heere wil, leer je ook jezelf kennen.

Wij moeten onszelf leren zien in het licht van wie God is. Dat is nodig, want ten diepste kennen we onszelf niet, althans niet zoals God wil dat we onszelf kennen: als zondaren. Daarom is het nodig dat onze werkelijke situatie aan het licht gebracht wordt. Zelfkennis en zondekennis hangen ten nauwste samen. Immers, als God gepreekt wordt zoals Hij is, dan zie je in het licht van Gods rechtvaardigheid je onrechtvaardigheid, in het licht van Zijn heiligheid je onheiligheid, in het licht van Zijn volmaaktheid je onvolmaaktheid.

Om tot deze zelfkennis te komen is het nodig dat de gemeente geconfronteerd wordt met de wet van God. De wet drukt immers uit wat God wil. Paulus zegt: ‘Door de wet is de kennis der zonde’ (Rom.3:20). Onder de wet verstaan we niet slechts de Tien Geboden, maar alle woorden van de Schrift waarin Gods wil geopenbaard wordt. Dat geldt dus net zo goed het onderwijs van Jezus en van de apostelen.