Waar bent u naar op zoek?

Zoon van God

19-04-2011

Jezus wordt uiteindelijk veroordeeld omdat Hij gezegd heeft de Zoon van God te zijn. Deze belijdenis is tegelijk het hart van het christelijk geloof, aldus ds. A.L. van Zwet uit Woudenberg.

Het algemeen christelijk geloof belijdt: ‘En ik geloof in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere.’ We laten het niet bij een algemeen: ‘Wij geloven in God.’ Dat zou in deze tijd de gedachte kunnen voeden: ‘Wij geloven allemaal in dezelfde God.’ Maar zover komt het niet als we het kleine woord ‘en’ niet over het hoofd zien. We zeggen in één adem, zonder enige twijfel: ‘Ik geloof in God de Schepper én in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon.’ Daarmee is de onlosmakelijke band aangegeven tussen God de Vader en Zijn Zoon Jezus Christus.

Daarmee is meteen ook de breuklijn gegeven van het christelijk geloof met andere religies. Aangaande bijvoorbeeld jodendom en islam zal die er altijd zijn als zij blijven bij: God heeft geen Zoon.