Waar bent u naar op zoek?

Zorg voor de weduwe

22-08-2011

Bij Gods zorg voor de weduwe, worden mensen ingeschakeld. De christelijke gemeente en ook de weduwe zelf, schrijft drs. G.A. van Ginkel.

Voor de gemeente ligt er de taak de weduwe te zien en haar met haar liefde te omringen. Zij doet dat door haar te dienen én haar tot dienst in de gemeente uit te nodigen. Je zou kunnen zeggen: door haar uit haar verdriet weg te lokken. De gemeente doet dat met veel begrip voor haar situatie. Paulus maakt heel duidelijk dat de weduwe haar weduwschap in de bedding van de gemeente draagt (1 Tim.5:3-16).

Hij maakt hierbij wel een dubbel onderscheid. Allereerst tussen de weduwe die kinderen – of in ieder geval familie – heeft en die dat niet heeft. Kinderen of familie kunnen een weduwe verzorgen of om zorgverlening vragen. De zorg voor de weduwe is dus in eerste instantie een familieaangelegenheid.

Vervolgens maakt hij het onderscheid tussen de jonge weduwe (die wellicht nog zal kunnen trouwen en kinderen krijgen) en de oudere weduwe, de zestig(pluss)er (die mogelijk niet meer aan trouwen denkt). De laatsten brengt hij onder in een weduwenlijst en wil hij graag inschakelen in een soort diaconale dienst.