Waar bent u naar op zoek?

Een paar honderd kerkelijke gemeenten lopen financieel risico

Zorgen over begraafplaats

A. Noppers
Door: A. Noppers
03-02-2022

Ongeveer vijfhonderd gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland beschikken over een begraafplaats. Deze begraafplaats is onderdeel van de gemeente of de diaconie en valt daardoor onder haar organisatorisch en financieel beheer. Dit beheer is helaas lang niet overal goed geregeld.

Vanwege de specifieke aandachtspunten en risico’s die een begraafplaats meebrengt, heeft het Generaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (GCBB) een aparte richtlijn voor beheerders van begraafplaatsen uitgebracht. De richtlijn en de daarbij behorende handleiding is te vinden op de website van de Protestantse Kerk onder het thema ‘Kerkbeheer’.

Overwegingen daarbij zijn dat gebleken is dat er meer kennis nodig is bij de gemeenten om een begraafplaats goed te beheren en een verantwoord financieel beleid te voeren. Een eerste inventarisatie geeft aan dat ongeveer twee derde van de gemeenten met een begraafplaats de juiste financiële gegevens niet verantwoord en transparant beschikbaar kan stellen. 

Risico’s

We gaan hier eerst in op de risico’s en behandelen vervolgens de belangrijkste aandachtspunten voor een verantwoord financieel beheer van de begraafplaats. De grootste risico’s zijn:

• Onvoldoende kennis bij het college van kerkrentmeesters en de kerkenraad inzake het verantwoord exploiteren van een begraafplaats. Dit brengt financiële risico’s met zich mee voor het gemeenteleven als geheel. Ook kan de gemeente te maken krijgen met claims door gebruikers of nabestaanden als ze toezeggingen voor bijvoorbeeld onderhoud niet kan nakomen.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 3 februari 2022. Neem een jaarabonnement (€ 49,95). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

A. Noppers
A. Noppers

is voorzitter van de werkgroep ‘Begraafplaatsen’ van het Generaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (GCBB).