Waar bent u naar op zoek?

Zuiver en onaantastbaar

07-07-2020

Ieder mens heeft bepaalde karaktereigenschappen. De een is enthousiast, de ander heel nuchter, een derde zorgzaam. Ook God heeft (karakter)eigenschappen, schrijft ds. C.M. Codée.

Sommige daarvan, zoals liefdevol, goed en rechtvaardig, kunnen wij tot op zekere hoogte hebben. Dat geldt niet voor de eigenschap dat God heilig is.

Mensen kunnen hun best doen om heilig te leven, maar heilig zíjn is nog wat anders. Als mensen zijn wij, na de zondeval, namelijk onheilig en onrein. Dat zie je ook in de Bijbel terug. Mozes doet zijn sandalen uit, omdat hij op heilige grond staat. Jesaja belijdt dat hij onrein van lippen is (Jes.6:5). Heilig is dus een eigenschap die alleen bij God kan horen. 

Goddelijk

Wat betekent het nu dat de HEERE heilig is? Heilig is een woord dat meteen duidelijk maakt dat het om iets bovenmenselijks, om iets goddelijks gaat. Daarom is het ook moeilijk om het met menselijke woorden te beschrijven. Toch wordt er in de Bijbel wel degelijk over Gods heiligheid gesproken, juist ook als het gaat over het contact tussen God en mens. In het Oude Testament is de HEERE Iemand Die op een afstand van mensen staat. Het is niet toegestaan om in Zijn nabijheid te verkeren, dat kan zelfs de dood tot gevolg hebben. God is heilig, omdat Hij zich van de wereld onderscheidt. Hij is zo anders dan wij mensen. ‘Ik ben God en geen mens, de Heilige in uw midden.’ (Hos.11:9) Hij is goddelijk en wij zijn menselijk.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 9 juli 2020.

Klik hier om een los nummer te bestellen, en hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.