Waar bent u naar op zoek?

Ds. N.A. Donselaar komt over naar Protestantse Kerk

Per 15 januari is ds. N.A. Donselaar (1969) benoemd als predikant-geestelijk verzorger voor verpleeghuis Nieuw Rijsenburgh in Sommelsdijk.
Hij volgt daarmee ds. J. de Jong op, die vorig jaar oktober vanwege zijn emeritaat afscheid nam als pastor van de Lukaskapel.

Ds. Donselaar diende eerder de hersteld hervormde gemeenten van Zuilichem-Nieuwaal (2009) en Nijkerk (2014). Op zijn verzoek werd hij losgemaakt van de hersteld hervormde gemeente van Nijkerk en heeft hij, mede vanwege zijn benoeming, een verzoek ingediend om beroepbaar gesteld te worden in de Protestantse Kerk in Nederland. Het moderamen van de generale synode heeft ds. Donselaar op 2 maart beroepbaar gesteld en preekbevoegdheid verleend. Dit betekent dat ds. Donselaar bevoegd én bereid is om in de eredienst voor te gaan.

Het predikantsgezin is inmiddels verhuisd naar Stad aan ’t Haringvliet en kerkelijk verbonden met de hervormde gemeente van Sommelsdijk. Daarnaast is ds. Donselaar op dit moment bestuurslid van de Bond van Hervormde Zondagsscholen en eindredacteur van het blad BronverWIJSing.

Op een nog nader te bepalen datum zal ds. Donselaar worden bevestigd als predikant met bijzondere opdracht van de hervormde gemeente te Sommelsdijk.