Waar bent u naar op zoek?

Nieuwe themabrochure over onze kwetsbaarheid

We willen graag positief en sterk overkomen. Daarom zijn we druk met wie we denken te moeten zijn in de ogen van anderen. Mensen verhullen hun onzekerheid, beperkingen, teleurstellingen, zonden, verdriet en twijfels, omdat ze bang zijn dat ze afgewezen worden als ze die tonen.

Door je kwetsbaarheden te vermijden loop je echter meer risico’s, waarschuwt drs. N.C. van der Voet in de nieuwe themabrochure van de Gereformeerde Bond, getiteld Onze kwetsbaarheid.

De beste manier om je kwetsbaarheid te hanteren is kwetsbaar durven zijn, betoogt Van der Voet, die docent en hogeschoolpastor aan de CHE is. ‘Zelfs als dat onveilig voelt! Wees jezelf.’ Hij licht vervolgens toe hoe je daar, in het geloof, de moed voor vindt.

De brochure sluit af met enkele vragen die in een groep besproken kunnen worden, maar ook geschikt zijn voor persoonlijk gebruik. Ze is bij De Waarheidsvriend van 26 mei gevoegd en hier te downloaden. Kerkenraden en andere geïnteresseerden kunnen gratis exemplaren aanvragen.

De Gereformeerde Bond publiceert jaarlijks drie keer een bezinnende en actuele themabrochure over onderwerpen die christenen vandaag bezighouden.

Wie dit en ons andere werk wil steunen, kan al voor € 10,- per jaar via info@gereformeerdebond.nl lid worden van de Gereformeerde Bond. Aanbevolen!

Download:
Themabrochure 33 – Onze kwetsbaarheid