Waar bent u naar op zoek?

Bijbelstudieboekje voor een kring?

Ds. H.I. Methorst schrijft bijbelstudieboekje over Hebreeën

Jezus Christus volop in het licht zetten. Dat is de bedoeling van de schrijver van de Hebreeënbrief. Zijn grond daarvoor is dat gelovigen het gevaar lopen om af te haken en terug te vallen in hun oude levenspatroon. Zijn appèl is: let scherp op Hem! In Het oog gericht op Jezus, dezer dagen verschenen als nieuw deeltje in de reeks Artios-bijbelstudies van de Gereformeerde Bond, laat ds. H.I. Methorst uit Apeldoorn zien hoe de lezers van deze brief volharden te midden van gevaren en bedreigingen. Zo houden vervolgde christenen wereldwijd moed in hun verdrukking. Zo houden wij het uit in een tijd vol verleiding. We houden het oog gericht op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof.

De acht bijbelstudies zijn voorzien van gespreksvragen en liedsuggesties en daarom goed bruikbaar voor kringen in de gemeente.

Het oog gericht op Jezus verscheen bij uitg. Groen in Leeuwarden, telt 78 bladzijden en kost € 10,99. Verkrijgbaar in de (christelijke) boekhandel.

In deze Artios-bijbelstudieboekje verschenen al eerder elf deeltjes. Klik HIER voor meer informatie.