Waar bent u naar op zoek?

Brochure genderdysforie is verschenen

‘Genderdysforie’ is te bestellen door het overmaken van € 6,75 (incl. porto) op ING-rekening NL25 INGB 0002 9370 21, t.n.v. Gereformeerde Bond, Apeldoorn, o.v.v. brochure ‘Genderdysforie’. Wie er vijf of meer bestelt, betaalt € 6,00 per stuk. Vergeet niet uw adres te vermelden!Hoe geef je pastorale zorg aan gemeenteleden die lijden aan genderdysforie, een voortdurende onvrede met het bij de geboorte vastgestelde geslacht en onbehagen over de bijbehorende genderrol? In toenemende mate is deze vraag voor kerkenraden actueel. Om die reden brengt het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond de brochure ‘Genderdysforie.

Een handreiking aan kerkenraden met het oog op het pastoraat’. We onderscheiden ‘genderdysforie’ nadrukkelijk van ‘genderideologie’, waarin het denken centraal staat dat het biologische verschil tussen man en vrouw geen betekenis voor je identiteit heeft.
De brochure opent met een vraaggesprek van P.J. Vergunst met transgender Elbert Bot. Daarna volgt een hoofdstuk over Bijbel en transseksualiteit (dr. J. Hoek), een bijdrage vanuit medisch-psychologische optiek (dr. P.J. Verhagen), een ethische bezinning (dr. ir. H. Jochemsen) en een pastoraal hoofdstuk (dr. M.J. Kater). We sluiten af met een pastorale routekaart. Samen met ds. P. Nobel vormden deze auteurs de werkgroep die de brochure schreef.
De brochure wordt gedragen door het verlangen dat de inhoud tot zegen voor velen zal zijn, dat in de gebrokenheid van het menselijke bestaan het goede leven gezocht en gevonden mag worden, een leven bij Gods geboden én beloften.