Waar bent u naar op zoek?

Transgenderisme, Onstwedde

STUDIEDAG TRANSGENDERISME ONSTWEDDE MAANDAG 26 JUNI 2023

Op maandag 26 juni hopen de Gereformeerde Bond en de HGJB DV samen een studiedag voor ambtsdragers en jeugdleiders te beleggen waarin de zorg voor de jongeren ten aanzien van hun seksuele identiteit en ontwikkeling centraal staat. Het doel van deze dag is elkaar informeren en toerusten ten aanzien van transgenderisme: de discrepantie die iemand ervaart tussen zijn/haar biologische geslacht en zijn/haar genderidentiteit. We hopen van 15.45 uur tot 20.45 uur samen te komen in gebouw d’Ekkelkaamp, Kerkstraat 7 te Onstwedde.

Programma
Om 15.45 uur verzorgt drs. P.J. Vergunst de opening. Aansluitend houdt HGJB-werker Herman van Wijngaarden een lezing waarin hij op het volgende ingaat: ‘Over transgenderisme leven veel misverstanden. Daarom is het goed om eerst een en ander te verduidelijken: wat is het, en wat is het niet? Waarin uit zich dit verschijnsel? Belangrijk is ook om te beseffen dat het onderwerp een andere benadering vraagt dan het onderwerp homoseksualiteit. Hoe begeleiden we jongeren in het jeugdwerk hierin?’

De tweede lezing wordt (digitaal) verzorgd door drs. Elise van Hoek-Burgerhart, beleidsmedewerker bij de NPV. Zij gaat in op vragen als: ‘Hoe plaatsen we de plotseling enorm om zich heen grijpende aandacht voor transgenderisme in een breder kader? Welke dieperliggende ideologische gedachten spelen in de populariteit van transgenderisme? En, welke taak hebben de ambtsdragers in hun zorg voor de gemeente, het welzijn van ieder gemeentelid, in de begeleiding van elk gemeentelid persoonlijk?

Lunch en workshops
Rond 18:00 uur wordt de deelnemers een broodmaaltijd aangeboden. Na de broodmaaltijd worden er twee verdiepende workshops aangeboden, waarbij in kleinere kring de verwerking en toepassing van de lezingen aan de orde is. De eerste ronde start om 19:00 uur.

  1. In deze workshop denken we na over pastoraat ten aanzien van genderdysforie: Welke weg wijst het pastoraat in een tijd dat de kerk een van de invloeden is die mensen vandaag ondergaan?; onder leiding van ds. P. Nobel;
  2. Hoe onderwijs je jongeren in het jeugdwerk over de genderproblematiek? Deze workshop richt zich op jeugdwerkers; onder leiding van Herman van Wijngaarden.

Dhr. L.J. Blees en ds. G. van den Berg verzorgen rond 20:45 uur de sluiting. Daarna is er gelegenheid om nog wat te drinken en na te praten, alvorens ieder weer huiswaarts keert.

Opgave tot 22 juni, klik HIER. Als eigen bijdrage aan deze bijeenkomst vragen we een bedrag van € 25, over te maken naar NL98 INGB 0000 138421 o.v.v. studiedag 26 juni.

We hopen onder Gods zegen een leerzame studiedag te ontvangen.