Waar bent u naar op zoek?

De restgedachte (3, slot, lessen over God, Israël en de kerk)

Aangrijpend en bemoedigend

Dr. R.W. de Koeijer
Door: Dr. R.W. de Koeijer
19-09-2023

Wat kun je leren van de bijbelse restgedachte? Duidelijk is dat de notie van de ‘rest’ (of ‘overblijfsel’) in de hele Schrift voorkomt. Je leert over God, Israël, de christelijke gemeente en over de huidige tijd.

De restgedachte laat allereerst zien wie God is: Hij is zowel barmhartig als rechtvaardig. Zijn rechtvaardigheid kom je tegen in Zijn oordeel over de zonde. Hij straft de wereld met de zondvloed, Israël met de ballingschap en het merendeel van het volk met verharding. Tegelijk maakt de restgedachte vooral helder dat God barmhartig is. Hij is trouw aan Zijn verbond, waardoor een overblijfsel van het volk terugkeert naar het land en Jeruzalem.

Als je het preciezer formuleert, kun je zeggen dat de HEERE steeds dwars door het oordeel heen redding geeft. Hij denkt dus niet oppervlakkig over de zonde en toch laat Hij Zijn volk niet los. Deze samenhang van rechtvaardigheid en barmhartigheid komt tot een hoogtepunt in de weg van de Heere Jezus Christus. Bij het kruis ontdek je dat Gods verlossing door het oordeel heen gaat. Blijkbaar komt zo Zijn glorie aan het licht. Hij wordt verheerlijkt in het oordeel over zonde, duivel en dood, want juist via deze weg worden zondaars gered. Zie hoe wonderlijk God is en werkt.

Gods soevereiniteit

De restgedachte laat ook licht vallen op Gods soevereiniteit. Deze eigenschap geeft aan dat de HEERE voor ons niet te volgen is en dus niet is na te rekenen. Klassiek gezegd: Hij geeft geen rekenschap van Zijn daden. Hij hoeft Zich tegenover niemand te verantwoorden. Je kunt namelijk allerlei vragen stellen over Gods weg en werk. Waarom heeft Hij alleen Noach uitgekozen? Waarom het onbeduidende volk Israël? Waarom is maar een klein deel van het volk echt betrokken op het heil? Waarom heeft de Vader het heil voor wijzen verborgen en aan kinderen geopenbaard? Waarom geeft God het Koninkrijk aan een kleine kudde?

Er zijn nog veel meer van zulke vragen. Als antwoord kun je wijzen op de ernst van zonde en ongeloof. Er valt echter meer te zeggen. De restgedachte laat zien…

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 21 september 2023. Neem een jaarabonnement (€ 52,50). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Dr. R.W. de Koeijer
Dr. R.W. de Koeijer

is predikant van de hervormde gemeente te Waddinxveen en lid van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond.