Waar bent u naar op zoek?

Begraven in Lage Vuursche

19-08-2013

Toen vorige week maandag, 12 augustus, het nieuws van het heengaan van prins Friso kwam, rekende de hervormde gemeente van Lage Vuursche niet op het verzoek of de begrafenis vanuit haar kerk zou kunnen plaatsvinden, schrijft ds. G.H. Kruijmer.

Het dringt tot je door dat een vrouw en twee kinderen hun man en vader definitief moeten verliezen, dat een moeder haar zoon ziet voorgaan. Je ervaart dat mensenwoorden tekort schieten. We weten dat het Woord van God onze woorden overstijgt.

Op het verzoek van de familie zijn we zonder twijfel ingegaan. In 2007 schonk – toen nog – koningin Beatrix een perceel grond voor de uitbreiding van het kerkhof, dat eigendom is van de hervormde gemeente te Lage Vuursche.

Goed overleg

Het was een keuze die voor vrijwel iedereen onverwacht kwam. We zijn dankbaar dat het overleg op goede wijze is verlopen. Zo was er de vraag of het vanuit de Vuursche kerkenraad op prijs zou worden gesteld om voor een ouderling van dienst te kunnen zorgen. Daarop is de keuze is gemaakt om de dienst onder verantwoordelijkheid van de Kloosterkerk in Den Haag te laten plaatsvinden. Het gebeurt vaker dat onze kerk wordt verhuurd voor herdenkingsbijeenkomsten of andere gelegenheden.
Onze gemeenteleden wonen grotendeels buiten het dorp Lage Vuursche en hebben alleen op zondag iets van de bijzondere omstandigheden gemerkt. Verschillende gemeenteleden dachten op betrokken wijze mee.

Besloten karakter

Hoewel het om een besloten gebeuren ging, was er veel media-aandacht. We hebben afgesproken om in de media niet te reageren, vanuit de gedachte dat het niet passend is om als gemeente in deze verdrietige omstandigheden in de publiciteit te treden. Onze enige verklaring naar buiten toe stond op de website van onze gemeente. Je merkt het grote voordeel van een website en een accurate webmaster om gerichte informatie naar buiten te kunnen brengen.
Bijzonder attent was de reactie van de persvoorlichter van de Protestantse Kerk, die contact opnam om mee te denken in het omgaan met de grote media-aandacht. Ondertussen was het nodig om de hekken van het kerkterrein en de pastorie de hele week op slot te houden.

Hoop op God

Wat kan de kerk in deze dagen uitdragen van het Evangelie? Het hek van ons kerkhof heeft het veelzeggende opschrift: ‘Zalig zijn de doden die in de HEERE sterven.’ Het is een korte, maar indringende preek, die velen deze dagen hebben meegekregen. Het beeld was in de media geregeld te zien. In de verklaring op onze website verwijzen we naar het woord van de Heere Jezus: ‘Ik ben de Opstanding en het Leven, wie in Mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven.’ Tussen het moment dat de keuze voor Lage Vuursche naar buiten kwam en maandag 19 augustus, is onze website ruim 27.000 keer bezocht. Wat het zal uitwerken, ligt in Gods handen.

Voorbede

We hopen en bidden dat het Evangelie de nabestaanden van prins Friso de enige troost in leven en sterven zal doen kennen, maar ook de vele voorbijgangers en belangstellenden die Lage Vuursche weten te vinden. Op zondag hebben we als gemeente in beide diensten voorbede gedaan. In de morgendienst was er een moment van stilte en zijn de beide coupletten van het volkslied gezongen. Verder hopen we vooral dat de rust in de Vuursche spoedig zal terugkeren.

G.H. Kruijmer

Ds. G.H. Kruijmer is hervormd predikant te Lage Vuursche.