Waar bent u naar op zoek?

Jaarvergadering Gereformeerde Bond

Ons bestuurslid ds. J.W. Verboom hoopt tijdens de jaarvergadering van de Gereformeerde Bond, die DV gehouden zal worden op donderdagmorgen en -middag 23 mei (inloop 09.15-aanvang 09.45 uur) in de Aker te Putten, te spreken over ‘Hoor, Hij spreekt’.

Hij hoopt in zijn inleiding over bijbelgebruik in de 21e eeuw geestelijke en culturele elementen te benoemen en handreikingen voor een vruchtbare omgang met de Bijbel te doen.’s Middags zal P.J. Vergunst DV spreken over de vraag hoe we – twintig jaar na de vorming van de Protestantse Kerk en het ontstaan van de Hersteld Hervormde Kerk – als gemeenten onze identiteit bewaren en hoe we onze roeping voor de kerk verstaan.

AGENDA

 1. Opening door de voorzitter, ds. J.A.W. Verhoeven
 2. Bestuursverkiezing
  vacature dr. R.W. de Koeijer (aftredend en herkiesbaar)
  vacature ds. P. Nobel (aftredend en herkiesbaar)
  vacature ds. W.J. Westland (aftredend en herkiesbaar)
 1. Jaarverslagen:
  van de secretaris
  van de penningmeester
  rapportage adviescommissie financieel beleid
 2. Wijziging statuten Gereformeerde Bond
 3. Inleiding door ds. J.W. Verboom naar aanleiding van ons jaarthema.

Rond 12.30 uur is er voor de bezoekers van de jaarvergadering een broodmaaltijd. Om 13.30 uur hopen we de vergadering voort te zetten.

 1. Plenaire bespreking van het referaat van ds. Verboom
 2. Toespraak namens het moderamen van de synode door ds. M.C. Batenburg
 3. Inleiding door P.J. Vergunst
 4. Rondvraag
 5. Sluiting

 

Informatie

Datum
 
do 23 mei. 2024
09:45 uur
Locatie
De Aker te Putten