Waar bent u naar op zoek?

De dorsvloer bij Augustinus

25-06-2020

Het beeld van de dorsvloer is bekend vanuit de Bijbel. Ook Augustinus kent en gebruikt de beeldspraak van de dorsvloer voor zijn gemeenteleden en anderen. Ds. J.B. ten Hove deed er uitgebreid onderzoek naar, schrijft ds. P. Koeman.

Van en over de bekende, invloedrijke kerkvader Aurelius Augustinus (354-430) is al veel gepubliceerd en nog is het einde niet. Het proefschrift van collega Ten Hove is daarvan een bewijs. Hij reikt een uitvoerige studie aan over de betekenis van de area (dorsvloer) als metafoor voor de ecclesia (kerk) bij Augustinus. De titel luidt: Koren en Kaf op de dorsvloer: De kerk in het licht van het laatste oordeel. Een hartelijke felicitatie aan zijn adres (en die geldt evenzeer zijn vrouw en familie) met de bekroning van jarenlange studie is op zijn plaats.

Zoals uit de titel van zijn dissertatie blijkt, doet Ten Hove met name onderzoek naar de beeldtaal van de dorsvloer in het oeuvre van Augustinus. Hij wil de betekenis die de kerkvader aan dit beeld geeft in zijn prediking, catechese, pastoraat voor eigen gemeenteleden alsook in zijn polemieken met ‘buitenstaanders’ en tegenstanders (met name Donatisten en Manicheeërs) onder de aandacht brengen.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 25 juni 2020.

Klik hier om een los nummer te bestellen, en hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.