Waar bent u naar op zoek?

Kloek handboek over christelijke schoolpedagogiek wijst kundig de weg

De leraar als gids

Dr. F.G. Immink
Door: Dr. F.G. Immink
20-10-2022

Gelukkig wonen we in een land met toegankelijk onderwijs. Velen van ons hebben uiteenlopende vormen van onderwijs mogen doorlopen. Uiteraard ging dat onderwijs ook gepaard met de nodige inspanning en soms met tegenzin.

Maar wat is het een zegen als je arbeidsvreugde mag kennen in je dagelijkse beroepsuitoefening. Of je nu automonteur, verpleegster of psycholoog bent. Dan besef je weer hoeveel je te danken hebt aan je opvoeding, scholing en beroepsvorming.

Een kloek handboek

Van dat alles werd ik me opnieuw bewust toen ik het lijvige boekwerk over christelijke schoolpedagogiek van Bram de Muynck en Bram Kunz las: Gidsen. Een christelijke schoolpedagogiek. Met een toenemende interesse heb ik me in dit handboek verdiept en gaandeweg realiseerde ik me hoe fascinerend en hoe complex goed onderwijs in elkaar steekt. Zelf heb ik allerlei vormen van onderwijs mogen genieten en ook (hoger) onderwijs mogen geven. Terugkijkend denk ik: wat heeft de Heere God de mensheid toch met grote wijsheid geschapen. Terecht brengen de auteurs de leerling voor het voetlicht met de bijbelse uitdrukking van de mens als het beeld van God. Ook al ligt de nadruk in de titel op de leraar als gids, door het hele boek heen speelt toch de leerling de eerste viool. Hoe verwerft de leerling kennis? ‘Als we het proces van kennisverwerving’, zo zeggen de auteurs, ‘vanuit het perspectief van de leerling bekijken, spreken we over leren. Leren omschrijven we als het proces van betekenissen ontvangen en betekenissen verlenen.’

Met kennis van zaken

Wat ik een grote verdienste van dit handboek vind, is dat de kennis van twee vakgebieden, namelijk van de pedagogiek en van de theologie, op een inzichtelijke manier met elkaar wordt verbonden. Daardoor wordt het boekwerk hier en daar wel wat wijdlopig, maar het grote voordeel is dat er echt met kennis van zaken zowel vanuit de pedagogiek als vanuit de theologie op de zaak van het christelijk onderwijs wordt ingegaan. Kortom, dit boek is een goed voorbeeld van interdisciplinaire samenwerking.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 20 oktober 2022. Neem een jaarabonnement (€ 49,95). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Dr. F.G. Immink
Dr. F.G. Immink

uit Woudenberg is emeritus hoogleraar Praktische theologie en oud-rector van de Protestantse Theologische Universiteit.