Waar bent u naar op zoek?

Het belang van christocentrische prediking

De mens of God centraal?

Ds. M.G.M. Mudde
Door: Ds. M.G.M. Mudde
Prediking
10-08-2021

Waar moet het ten diepste over gaan in de prediking? Of beter gezegd: over wíé moet het gaan? Over Christus óf vooral over de christen? Enkele gedachten over Christusverkondiging.

De directe aanzet tot mijn denkproces over Christusprediking was een column van prof. dr. A. van de Beek, die ik enige tijd geleden onder ogen kreeg.

Vrome mensen

Van de Beek schrijft onder andere: ‘Ik luister nogal eens naar diensten in verschillende plaatsen. Dat is makkelijk met het internet. Het meest voorkomende thema is het leven naar de geboden van God. Er worden preken uit het Oude Testament gehouden die net zo goed in de synagoge gehouden zouden kunnen zijn.

Dan heb ik het niet over kerkdiensten in een vaag liberale hoek van de kerk, maar in geheide gereformeerde bondsgemeenten. Er zijn preken waarin letterlijk de naam van Christus niet wordt genoemd. Soms verschijnt Hij nog even, omdat het nu eenmaal moet, maar zonder dat Zijn aanwezigheid de structuur van de preek bepaalt. Het gaat over vrome mensen die leven voor God. Het is heel mooi, zelfs ideaal.

Maar de gebrokenheid van het leven verdwijnt naar de achtergrond en niet-ideale mensen zijn aan zichzelf overgeleverd – aan hun falen en aan hun lijden. Er is geen Redder van verlorenen, van zondaars en van gebrokenen.

Zelfs als Christus wel genoemd wordt, dan is er een tendens de nadruk te leggen op het nieuwe leven in Hem. Het gaat niet meer om aanvechtingen en troost, om sterven met Hem en met Hem opstaan als een onuitsprekelijke gave, maar om goede, positieve christenen. Dat is altijd nog iets beter dan preken over het vrome leven zonder Christus.

Maar de diepte ontbreekt – de onuitsprekelijke bevrijding dat Hij voor ons koos vóór de grondlegging van de wereld.’

Antropocentrisch

Dit is een scherpe analyse van een theoloog die regelmatig ‘onorthodoxe’ standpunten hanteert. Het brengt me bij twee begrippen: antropocentrische prediking óf christocentrische prediking. We zetten die even tegenover elkaar. We horen meteen het verschil: de mens in het middelpunt van het denken, of Christus in het middelpunt.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 5 augustus 2021.

Neem een jaarabonnement (€ 49,00). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Ds. M.G.M. Mudde
Ds. M.G.M. Mudde

is predikant van de hervormde gemeente Rehoboth te Hollandscheveld.