Waar bent u naar op zoek?

De eindtijd in het bijbelboek Openbaring (2, slot, oordeel)

De overmacht van God

Ds. A.H. van Mourik
Door: Ds. A.H. van Mourik
Bijbelboek
Jaarthema 2023: Zie, Hij komt
10-10-2023

Het kan zijn dat ons beeld van de toekomst die God geeft, te eenzijdig is. We zien het misschien als een hoopvol eindpunt van de tijd. Dat is niet onterecht. Maar er is ook een andere kant aan de komst van Jezus: de kant van het oordeel.

Velen van ons zullen het lied ‘Een toekomst vol van hoop’ kennen. Ik denk dat de titel van het lied aardig duidelijk maakt hoe we naar de komst van Jezus kijken. In Openbaring 21 en 22 wordt gesproken over de hoopvolle toekomst die God geeft. Over het oordeel wordt echter ook veel gesproken in het boek Openbaring, in het bijzonder in de hoofdstukken 18-20.

Moskou

We herinneren ons waarschijnlijk nog wel dat Jevgeni Prigozjin met zijn troepen optrok naar Moskou. Het hield de wereld in spanning. Zal de stad Moskou nu vallen? En zal er een einde komen aan het regime in Moskou? We hebben op die manier ervaren welke symboolwaarde de val van een stad heeft.

Diezelfde symboolwaarde heeft de val van Babylon, die in Openbaring 18 uitgebreid wordt beschreven. De gevallen stad wordt onder andere beschreven als een rokende puinhoop. Met beelden van verwoeste steden op ons netvlies kunnen we ons er iets bij voorstellen. Een stad kan zo verwoest zijn dat er eigenlijk geen leven meer mogelijk is. Zo zal het Babylon eens vergaan.

Babel-cultuur

Babylon is het beeld van de hoogmoedige maatschappij Rome. Aan Rome wordt op deze manier dus het einde aangezegd. Dat is bijzonder. Want als dit gezegd wordt, leven de eerste lezers nog midden in de Romeinse maatschappij. Door dit visioen mogen ze zien: deze manier van leven komt ten einde. Ook wij hebben het nodig om dat in te zien. Ook wij leven in een Babel-cultuur. In die cultuur komt het aan op de volharding der heiligen (Openb.14:12). Stel dat we ons geld beleggen, dan zetten we dat ook niet in op een bedrijf dat op omvallen staat. Het is goed dat de Heere ons duidelijk maakt: Babylon is een systeem dat op omvallen staat. Alle reden dus om niet met die stad ten onder te willen gaan.

Ander avondmaal

In Openbaring 19:9 wordt gesproken over het ‘avondmaal van de bruiloft van het Lam’. De toekomst die God biedt, kan vergeleken worden met een overvloedige maaltijd. Wie leeft van en uit het verzoeningswerk van de Heere Jezus, mag delen in de zegeningen van de eeuwige heerlijkheid. Als gemeente vieren we het avondmaal totdat Jezus komt (1 Kor.11:26). Dat wil onder andere zeggen dat het avondmaal een voorproefje biedt van de eeuwige heerlijkheid. Het is niet om het even of we deelnemen aan het avondmaal, want tegenover het avondmaal van de bruiloft van het Lam staat in Openbaring 19 een ander avondmaal.

Poel van vuur

De Heere Jezus Zelf, beschreven als een ruiter op een wit paard, gaat in Openbaring 19 de strijd aan met een leger vijanden, aangevoerd door het eerste beest. Het is het laatste gevecht dat in Openbaring plaatsvindt. Om duidelijk te maken dat Jezus deze strijd gaat winnen, worden de vogels in de lucht opgeroepen zich te verzamelen voor het ‘avondmaal van de grote God’. De vogels mogen zich tegoed gaan doen aan het vlees van de gevallen vijanden.

Dat wil zeggen dat er voorgoed een einde komt aan allen die zich laten leiden door het beest. Ieder die zich tegen God keert, komt ten val. Dat zien we dan ook gebeuren. Jezus wint de strijd. En daarmee verlaten ook het eerste beest en de valse profeet (het tweede beest) voorgoed het toneel. Ze worden geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt.

Overmacht

Als het eerste en tweede beest in de poel van vuur zijn geworpen en Babel gevallen is, blijft er in Openbaring nog één vijand over: de satan. Over de satan lezen we in Openbaring 20 allereerst dat hij voor duizend jaar gebonden wordt. In die duizend jaar regeren christelijke martelaren als koningen met Christus. Over dit duizendjarige rijk valt veel te zeggen, maar ik beperk me nu tot één ding.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 12 oktober 2023. Neem een jaarabonnement (€ 52,50). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

 

Ds. A.H. van Mourik
Ds. A.H. van Mourik

is predikant van de hervormde gemeente te Kamperveen.