Waar bent u naar op zoek?

De stijl van de eredienst

27-01-2014

‘Stijl in de kerkdienst' gaat over de manier waarop je je gedraagt. Maar als je het zo omschrijft, is het meteen niet zo eenvoudig meer. Want dit gaat niet alleen om de buitenkant, maar ook en vooral om de binnenkant, om je hart, schrijft dr. W. Verboom.

Tegelijk is ook de buitenkant belangrijk. Reden waarom Paulus schrijft dat alle dingen op gepaste wijze dienen te gebeuren (1 Kor.14:40).
Dan komt er nog een moeilijkheid bij. Wat voor de één een goede stijl is, is dat voor een ander soms niet. Daarin speelt mee wat je gewend bent, hoe je de dingen aanvoelt. Ten slotte, het is niet de bedoeling dat we bij dit onderwerp naar anderen kijken, maar naar onszelf. Dan juist wordt stijl in de kerk belangrijk. Het heeft dan vooral met je persoonlijk geloof te maken.

Om te beginnen vragen we ons af van welke karakter de stijl in de kerkdienst is. We moeten beseffen dat een kerkdienst een bijeenkomst van geheel eigen aard is. Het is een bijeenkomst van de gemeente van Christus. Dat betekent dat de stijl van die bijeenkomst gestempeld wordt door Christus. Dat geeft meteen al het bijzondere van de stijl aan. We geloven dat Christus Zelf door Zijn Woord en Geest aanwezig is in de kerkdienst.
We merken dit vooral aan het kloppende hart van de kerkdienst, de prediking als verkondiging van het Woord. In de prediking spreekt Christus tot ons als gemeente, door de mond van de dienaar van het Woord. Christus Zelf handelt door de prediking in ons, zoals we daarover kunnen lezen in zondag 31 van de Heidelbergse Catechismus.
Hij opent de deur naar het Koninkrijk voor allen die in Hem geloven. Maar wie niet in Hem gelooft, voor die is de deur dicht. Dat is de hoogspanning van de prediking. Een preek is niet maar een gewone toespraak, maar een instrument in het handelen van Christus. Dat tilt de preek boven het puur menselijke uit. Een preek kan mooi of niet mooi zijn, kort of lang, maar het eigenlijke van een preek gaat daar boven uit. Een preek komt van Christuswege met gezag tot ons.
Het dragen van een toga onderstreept dat in onze gereformeerde traditie, zoals ook het dragen van waardige kleding door de andere ambtsdragers.