Waar bent u naar op zoek?

Mensvormig spreken over God (7, de ingewanden)

Diepe bewogenheid

Ds. H.J. van der Veen
Door: Ds. H.J. van der Veen
23-03-2023

Het lijkt misschien een vreemde uitdrukking, de ingewanden van God. Toch duiden deze woorden op iets heel moois, namelijk op ontferming, mededogen. Ook over Jezus lezen we dat Hij innerlijk met ontferming bewogen was.

Elk mens beschikt over een aantal organen. We kunnen dan denken aan onze lever en galblaas, maag en darmen, nieren en alvleesklier. De Bijbel spreekt bijvoorbeeld over onze lever. Jeremia klaagt zijn nood over de verwoesting van de stad Jeruzalem: ‘Mijn ogen zijn verteerd door tranen, mijn binnenste is vol onrust. Mijn ingewanden (letterlijk: mijn lever) zijn ter aarde uitgestort, vanwege de breuk van de dochter van mijn volk, om het bezwijken van kind en zuigeling op de pleinen van de stad.’ (Klaagl.2:11) Het Hebreeuwse woord voor lever betekent eigenlijk ‘dat wat zwaar is’.

Een aantal keren worden ook onze nieren genoemd. De dichter Asaf zit met zichzelf in de knoop. Hij is helemaal van slag als hij let op de voorspoed van de goddelozen: ‘Toen mijn hart verbitterd was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, hoe onverstandig was ik toen, ik wist niets! Ik was een redeloos dier bij U.’ (Ps.73:21-22) Onze nieren kunnen ook van vreugde opspringen. Salomo leert ons: ‘Mijn zoon, als je hart wijs is, zal mijn hart zich verblijden, ja, het mijne! Mijn nieren zullen van vreugde opspringen, als je lippen spreken wat billijk is.’ (Spr.23:15-16)

Ontferming

In het Oude Testament wordt een bijzonder woord gebruikt voor ontferming. Het woord rechem heeft oorspronkelijk de betekenis van ‘moederschoot’. Zoals een moeder zich ontfermt over haar pasgeboren kindje, zo ontfermt de Heere Zich over wie Hem vrezen (Ps.103:13). Gods ontferming is zelfs sterker dan die van een moeder: ‘Kan een vrouw haar zuigeling vergeten, zich niet ontfermen over het kind van haar schoot? Zelfs al zouden die het vergeten, Ík zal u niet vergeten.’ (Jes.49:15) God ontfermt Zich in het bijzonder over Zijn volk Israël (Ezech.16:3-6 en Hos.1:6).

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 23 maart 2023. Neem een jaarabonnement (€ 52,50). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Ds. H.J. van der Veen
Ds. H.J. van der Veen

uit Sliedrecht is emeritus predikant.