Waar bent u naar op zoek?

Ds. C.H. Bijl doet intrede in Papendrecht

17-09-2020

Op 6 september was het een vreugdevolle dag voor wijk Oost van de hervormde gemeente Papendrecht. Na een vacante periode van ruim twee jaar mocht de wijkgemeente uit de handen van de Heere opnieuw een eigen wijkpredikant ontvangen in de persoon van ds. C.H. Bijl.

Hij werd in de morgendienst bevestigd door ds. J. van Dijk uit Ridderkerk, die preekte ove Jozua 3:17. Zoals de priesters het volk voorgingen de Jordaan door, met de ark van het verbond, zo mag een predikant de gemeente voorgaan op de weg naar het vaderland, daarbij voortdurend wijzend op het kruis van de Heere Christus als de Ark des behouds. Alleen zo kan de doortocht plaatsvinden en niet door eigengebouwde ‘pontjes’ of ‘bruggen’. Na de dienst sprak M.J. de Vries, voorzitter van de wijkkerkenraad, ds. Bijl toe. Daarna zong de gemeente hem als zegenbede Psalm 134:3 toe.

’s Middags deed ds. Bijl intrede en bediende het Woord vanuit 1 Johannes 1:3. De preek bevatte drie aandachtspunten: verkondiging met kracht, gemeenschap met verwondering en een gemeente met toekomst. Door de verkondiging van het Woord mag in de gemeente de gemeenschap met de Vader en met de Heere Jezus Christus ontstaan en versterkt worden en vervolgens ook de onderlinge gemeenschap. Zonder het werk van de Heere Jezus Christus is de gemeenschap met de Vader onmogelijk, omdat wij voor Hem niet kunnen bestaan. Maar door Hem mag die gemeenschap er komen. Hoe meer wij met Christus leven, hoe meer we Zijn bloed nodig krijgen. Zo zal er ook blijdschap in de gemeente zijn, omdat Hij leeft.

Voorafgaand aan de dienst werd ds. Bijl toegesproken door de heer A.J. Moerkerke, bur-

gemeester van Papendrecht, en door ds. B.E. Weerd namens wijk West van de hervormde gemeente Papendrecht.