Waar bent u naar op zoek?

Ds. G.J. Roest doet intrede in Gouda

11-11-2021

Wijkgemeente De Oostpoort in Gouda ontving zondagmiddag 24 oktober een nieuwe predikant: ds. G.J. Roest uit Huizen. De dienst om bevestigd te worden tot predikant van de protestantse gemeente van Gouda vond plaats in de Sint-Janskerk. De bevestiging vond plaats door ds. B.J. van der Graaf uit Huizen, die zelf ook predikant in Gouda is geweest. Hij memoreerde dat proponent Roest ruim een jaar pastoraal werk gedaan heeft in Gouda, toen hij naar Amsterdam vertrok. Later in de dienst vertelde ds. Roest dat hij juist in die periode zijn roeping naar het predikantschap open voelde gaan.

In zijn preek bepaalde ds. Roest de aanwezigen bij Ezechiël 47:1-12. Daar wordt de profeet meegenomen naar de oostelijke buitenpoort en ziet deze hoe het water eruit sijpelt en toeneemt op zijn weg naar de Dode Zee en het land vruchtbaar maakt. ‘Hoe is dat met De Oostpoort geweest? Is daar ook iets van uitgegaan? Heb jij er zelf iets uit meegenomen en is de gemeente vruchtbaar geweest?’, vroeg hij de gemeente.

Ds. Roest wees erop dat God in dit bijbelgedeelte teruggekeerd is naar de tempel en daar de bron is van het stromende water. Hij heeft het ook persoonlijk gemaakt door Zijn Zoon, Jezus Christus.

Die nodigt ons immers uit om tot Hem te komen als wij dorsten naar levend water. Bovendien zullen er stromen van levend water uit ons vloeien als we op Hem vertrouwen. Zo dient de gemeente te zijn: gericht op de Bron en persoonlijk met Jezus Christus de wereld in te gaan, zodat het gaat stromen.

Na de dienst werden ds. Roest en zijn gezin toegesproken door burgemeester P. Verhoeve. Namens de Goudse collega’s en de algemene kerkenraad sprak ds. C. van den Berg een welkomstwoord en ouderling D. van den Broek sprak als preses van de wijkkerkenraad.

Wijkgemeente De Oostpoort was sinds september 2020 vacant, doordat ds. J. Verboom krijgsmachtpredikant werd.