Waar bent u naar op zoek?

Ds. J.A. Mol neemt afscheid van Driesum

13-10-2022

Na een periode van vier jaar en vier maanden nam ds. J.A. Mol zondag 2 oktober afscheid van de hervormde gemeente van Driesum.

De tekst van de afscheidspreek was Efeze 6:24: ‘De genade zij met al degenen, die onze Heere Jezus Christus liefhebben in onverderfelijkheid. Amen.’ Genade is een kernwoord in het Evangelie. Genade is onverdiende goedheid, waar God tegen de zondaar zegt: ‘Ik betaal uw schuld, want u zult uw zondeschuld nooit kunnen voldoen.’ Die betaling is verworven door Christus. Daar heeft de Vader Zijn Zoon voor overgehad. Is die liefde van God en daaruit die liefde tot God nu ook in uw en jouw hart geboren?, zo vroeg ds. Mol zijn gehoor. Die genade, die liefde van God is beschikbaar voor eenieder. Hij staat met Zijn armen wijd uitgebreid om een compleet failliet mens in Zijn armen te sluiten. Maar hebt u deze genade ook nodig, want zonder deze genade sta je er alleen voor, leef je voor eigen rekening? En daarom, zie op Hem en zoek de zaligheid buiten jezelf in Jezus Christus en ontvang Zijn eeuwige erfenis in onverderfelijkheid. Ds. Mol werd toegesproken door burge meester K. Agricola van de gemeente Dantumadiel, door ds. J. Miedema namens de werkgemeenschap ‘De Wâlden’, door ds. A.A. Egas, predikant van de christelijke gereformeerde kerk Damwoude, en ouderling A. Eisma namens de hervormde gemeente Driesum. Ouderling Eisma liet het predikantsgezin Psalm 134:3 toezingen, waarna ds. Mol met een slotwoord de dienst besloot. Ds. Mol is op 12 oktober bevestigd als predikant van de hervormde gemeente te Harskamp.