Waar bent u naar op zoek?

Ds. P. van Duijvenboden neemt afscheid als legerpredikant en doet intrede in Bilthoven

09-03-2023

Op zondag 26 februari werd ds. P. van Duijvenboden bevestigd als predikant van de Zuiderkapel te Bilthoven. Hiermee kwam voor wijkgemeente ‘De Ark’ een einde aan een vacante periode van bijna vier jaar. In deze dienst was eerst het woord aan ds. G.J. van der Ende, hoofdkrijgsmachtpredikant. Hierbij werd ds. Van Duijvenboden formeel losgemaakt van het dienstverband protestants geestelijke verzorging bij de krijgsmacht. Dit moment werd gemarkeerd door het teruggeven van de stola en het verwisselen van het militaire tenue voor de toga. Daarna was het woord aan ds. J.P. Ouwehand uit Ilpendam voor de bevestiging. Deze preekte over Jesaja 35:4a met als thema ‘God ter sprake brengen’. In de woestijn van het leven, in ballingschap, mag Israël toch weten dat God in hun midden is. Door het oordeel heen komt de verlossing tot stand. God komt in Christus tot ons. In Hem worden dingen rechtgezet en vernieuwd. Prachtige profetieën worden vervuld. Dit moest verkondigd worden bij de uitzendingen naar het buitenland, maar nu ook weer in de burgerwereld. Hoe dring je door tot in het hart? Niet met het mes van een chirurg, maar met de boodschap van de bijbelse liefde.

In de middagdienst deed ds. Van Duijvenboden intrede. Vooraf waren er toespraken door preses C. Kronenburg namens de wijkkerkenraad, door de heer W. de Kruijf als preses a.i. van de algemene kerkenraad en door ds. W.T.V. Verhoeven, classispredikant Utrecht. Aansluitend werd Psalm 119:9 toegezongen.

De tekst voor de Woordverkondiging was Romeinen 15:4 en 13 met als thema ‘Blijvend op Zijn goedheid hopen’. De Bijbel is een goudeerlijk boek. Ds. Van Duijvenboden wil daarin schatgraven om uit te delen aan de gemeente. Al leven we niet in gebieden waar grote rampen de overhand hebben, toch kunnen we ook hier leven tussen hoop en vrees in de gebrokenheid van ons leven. Hoop is de verwachting die uitziet naar God. Hij geeft hoop en ís onze hoop. Wees zuinig op deze plek in de gemeente waar de Heere de hoop wil voeden. Samen mogen we aan Zijn voeten zitten voor onderwijs, troost, vrede, de vervulling met Hemzelf.