Waar bent u naar op zoek?

Paulus’ brieven aan de Thessalonicenzen (3)

Een nieuw perspectief

Ds. M. van Leeuwen
Door: Ds. M. van Leeuwen
Jaarthema 2023: Zie, Hij komt
05-09-2023

Het thema van de komst van Christus doortrekt de brieven aan de Thessalonicenzen. Het vaak gebruikte woord ‘wederkomst’ is wellicht niet de beste keuze. Ook wordt wel gekozen voor ‘aankomst’ of alleen voor ‘komst’.

Hoe dan ook, Degene Die bij Zijn heengaan sprak: En zie, Ik ben met u alle dagen… Die verwachten wij vanuit de hemel. En met Hem het volle zichtbaar worden van het Koninkrijk van God. Paulus werkt hier geen chronologische route uit, zoals soms wordt afgeleid uit de apocalyptische en eschatologische gedeelten in de Schriften. Hij voorziet wel een toename van de verdrukkingen. Verdrukking zal er op een dag niet meer zijn. Onderlinge liefde des te meer. Maar hoe ga je nu om met die spanning, wanneer ook het ‘vandaag misschien?’ op den duur niet meer werkt? Hoe zal Hij ons aantreffen? Met olie in de lampen?

Heilig leven

Paulus’ woorden over zichzelf in de eerste hoofdstukken blijken exemplarisch bedoeld te zijn nu hij in hoofdstuk 4 overgaat tot de richtlijnen voor de levenswandel van christenen. Naast dat we rechtvaardig zijn in de Gekruisigde en Opgestane, zijn we ook geroepen heilig te zijn en te worden. Dat is blijkbaar iets wat meer kan worden en wat in het leven hier en nu al beoefend moet worden.

Maar door wie precies? Heiliging is groei van de wedergeborene ten koste van de oude mens. Het is dus het werk van Gods Geest in de gelovigen. Daarom kan Paulus hierover gaan spreken, wanneer hij van Timotheüs heeft vernomen dat de gemeente door God Zelf is gesticht. Timotheüs trof er geloof en liefde aan. Daarop wil Paulus verder bouwen. Dat is heiliging.

Ongeremde seksualiteit

In de Griekse steden van Korinthe en niet minder die van Thessalonica was de beleving van seksualiteit een ongeremde. Vandaar dat Paulus daarmee begint. De pas bekeerde gemeenteleden zijn maar zo niet van hun oude levenswandel af. Misschien vreemd voor ons om te beseffen, maar hun levenswandel is ook niet verontrustend in eigen ogen. Dat heeft wellicht te maken met de onderwaardering van het lichamelijke ten opzichte van het geestelijke.

Gevaar hierbij is dat we onze huidige vragen rond seksuele diversiteit meteen inlezen in zo’n tekst aan de gemeente in Thessalonica. Gevaar, omdat we zo de tekst al snel gebruiken voor conservatieve standpunten rond huwelijk en seksualiteit. Het christelijk geloof is iets anders dan conservatisme. Ook heteroseksualiteit, binnen het huwelijk, staat open voor datgene waarvoor Paulus waarschuwt: de zelfgerichtheid. Het christelijke leven – en dus ook de beleving van seksualiteit – mag doorademd zijn van de liefdevolle gerichtheid op de ander. Een christen ontvangt geen heteroseksualiteit, maar de Heilige Geest. Een leven in heiliging staat nooit los van God in Christus. Heiliging is altijd Gods werk in en met ons.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 7 september 2023. Neem een jaarabonnement (€ 52,50). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Ds. M. van Leeuwen
Ds. M. van Leeuwen

is predikant van de hervormde gemeente te Hierden (wijk Dorp).