Waar bent u naar op zoek?

Geloof en gevoel (2b)

God bewonderen

Dr. C.M.A. van Ekris
Door: Dr. C.M.A. van Ekris
02-05-2023

Het christelijk geloof wil iets betekenen in de veelheid van de dingen, van apathie. Juist ook op het terrein van de beleving. De ervaring van het mensenbestaan vanuit christelijk perspectief is aan het verdwijnen. Wat is het dan nodig dat gelovigen zich uitspreken over de beleving van het christelijk geloof.

Luigi Giussani, een Italiaanse priester en filosoof, was iemand die zich liet uitdagen door deze cultuur. Hij zag jonge mensen stuk gaan en afhaken van de kerk, en dus ging hij er middenin staan. Hij zei: ‘In het christelijk geloof zul je werkelijke ervaringen opdoen, die zowel recht doen aan jouw leven als aan de christelijke traditie. Ik geef je taal voor wat jij meemaakt, en ik daag je uit: test het maar. Test gewoon in je leven of de taal waarin de christelijke traditie spreekt, klopt of niet. En je mag mij testen: je mag mij net zo lang bevragen tot ik de traditie zo uit kan leggen zodat jij erdoor geraakt wordt.’

‘Kom en zie!’

Giussani legde veel nadruk op een van de eerste woorden van Jezus aan de discipelen, in het Johannesevangelie: ‘Kom en zie!’ Dat is de taal van de ervaring. Hij zei het aanstekelijk mooi: ‘De diepste ervaring in het bestaan is dat je merkt dat Jezus Christus leeft en dat Zijn Geest door jou heen beweegt, door jou heen pulseert. Dat moet je een keer in je leven meemaken, en dat is genoeg. De herinnering daaraan zal je je leven lang bijblijven.’ Giussani zei ook tegen jonge mensen dat ze dat van hun kerk mochten verwachten: dat er gesproken wordt over hun existentie en over de essentie van het geloof, en dat er iets te ervaren is van God in de kerk.

Christelijk perspectief verdwijnt

Het is zo belangrijk in onze cultuur dat mensen op deze vitale manier blijven spreken over het christelijk geloof. In het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) van begin 2022 staat dat ‘de christelijke belevingswereld in onze cultuur aan het afbrokkelen is’. Dat gaat erover dat de interpretatie en de beleving van het mensenbestaan vanuit christelijk perspectief aan het verdwijnen is. Je kunt het leven immers ook bezien vanuit islamitisch perspectief of nihilistisch perspectief of humanistisch of consumentistisch. De christelijke beleving van het bestaan is geen vanzelfsprekendheid meer in onze plurale en seculiere cultuur. Steeds meer mensen…

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 4 mei 2023. Neem een jaarabonnement (€ 52,50). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Dr. C.M.A. van Ekris
Dr. C.M.A. van Ekris

is programmaleider van Areopagus/IZB en Theoloog des Vaderlands. Sinds 2024 ontwikkelt hij de IZB Academy, waarin het leren als missionaire organisatie centraal staat.