Waar bent u naar op zoek?

God is heilig en genadig

06-10-2015

Welk beeld hebben we van God? Dat is een vraag van het grootste gewicht. Ds. M. Kreuk over het godsbeeld dat van de zestiende-eeuwse reformatoren Luther en Calvijn.

In alle eeuwen van het bestaan van de kerk hebben mensen zich een beeld gevormd van de God van de Bijbel. Als we bronnen uit de verschillende eeuwen naast elkaar zouden leggen, ontdekken we dat iedere tijd hierin zijn eigen accenten legt. Vanwege het grote belang van hun theologie in het algemeen kijken we naar het godsbeeld van de reformatoren. Hoe hebben Maarten Luther en Johannes Calvijn over God gedacht en gesproken? Waar legden zij het accent?

Voor een antwoord op deze vragen, kunnen we goed terecht in hun preken. Voor beide reformatoren was de verkondiging van het Evangelie in de samenkomst van de gemeente het meest belangrijke spreken over God. Daarin drukte zich alles uit wat zij dachten en geloofden. Daarin ontvingen zij grote vrijmoedigheid, ook in hun bewoordingen. Als we nu eens letten op hoe zij hebben gepreekt over de belangrijke bijbeltekst Micha 5:1 (‘En u, Bethlehem-Efratha, al bent u klein onder de duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af’), dan valt op dat beide reformatoren onze God kennen als een God Die tegelijk heilig en genadig is. In de preek van Luther is er ook veel aandacht voor Gods tegenstander, de duivel.

Zo legt Luther in zijn preek, die hij hield op 6 januari 1532, de nadruk op het feit dat het Koninkrijk van Christus een geestelijk Koninkrijk is, zonder de macht en het geweld die aardse koninkrijken en ook het rijk van de duivel vaak kenmerken.

Lees de volledige tekst in De Waarheidsvriend van 9 oktober 2015.