Waar bent u naar op zoek?

Licht in de nacht

ds. M. Maas
Door: ds. M. Maas
15-12-2022

En er waren herders, die (...) ’s nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen en zij werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd. Lukas 2:8-10

Vaak wordt gezegd dat de Zaligmaker geboren is in de kerstnacht. Of dat ook letterlijk zo gebeurd is, weten we niet, maar Hij is wel geboren in de wereldnacht…

De herders hebben in de kerstnacht nachtdienst. Maar als Lukas het over die nacht heeft, steekt hij tegelijk een spade dieper. Want Lukas 2 is geen knus kraamverhaal, waarin verteld wordt over jonge ouders die hun eerste kind hebben gekregen. Lukas schrijft over de geboorte van Gods Zoon. Of Maria’s eerstgeboren Zoon inderdaad in de nacht geboren is, weten we niet, maar Hij is wel geboren in de wereldnacht, die we over onszelf hebben afgeroepen.

De wereldnacht

De wereldnacht is helaas nog niet ten einde en wordt nog steeds gedomineerd door allerlei machten. Denk aan de wetenschap en de techniek, de algoritmen, de cijfers en de statistieken. Men weet wat je kijkt, wat je leest, wat je doet en wat je interesses zijn. Het wordt geregistreerd, vastgelegd. Wat kun je tegen die machten beginnen? Er zijn politici, opiniemakers, influencers en predikanten die kritische vragen stellen bij alles wat die machten via mensen en middelen willen bereiken, maar ze lopen tegen een ondoordringbare muur op. Tegelijkertijd zijn er veel mensen die niet beseffen dat er een geestelijke strijd gaande is tussen God en de satan.

Verborgen begin

In die wereldnacht is God via de achterdeur onze wereld binnengekomen. God begint voor ons gevoel op een vreemde en verborgen manier: klein en kwetsbaar, bijna onzichtbaar en onnavolgbaar. Maar zo is God de wereld binnengekomen. Wij waren ‘klaar’ met Hem, maar Hij was nog niet ‘klaar’ met ons. In die wereldnacht heeft God ons Zijn genade bewezen in de geboorte van Zijn Zoon, Die de wereld voorgoed heeft veranderd.

Het is, denk ik, een leerzame les om die lijn te leren zien. We moeten niet al te veel verwachtingen hebben van politieke leiders, economische kopstukken en allerlei filosofen en ideologen. Laten we liever kijken naar datgene wat God in de kerstnacht heeft gedaan. En laten we liever letten op dat kleine en kwetsbare Kind, Gods enige Zoon. Die kwam niet kijken hoe wij het rooien, Hij kwam om ons te redden.

Dat genadige geschenk mogen we ons laten toevallen, voor het eerst of opnieuw.

Licht

Opeens schijnt God met Zijn Licht in het nachtelijk duister van ons bestaan. Het is de glans van Gods goedheid, grootheid en genade. Zie je aan die zee van licht dat Gods glorie, goedheid en genade bestaat? Zie je dat God je leven in Zijn licht zet? Ook hoe Hij je opzoekt en je omstraalt? Begrijp je dat die herders door dat grootse gebeuren vrezen met grote vrees? Die vrees heeft te maken met de aanwezigheid van de heilige Heere. Dat is wat anders dan iemand uit de straat die bij je langskomt.

Als de heerlijkheid van de Heere je omstraalt, besef je in één keer iets van je kleinheid, kwetsbaarheid, zondigheid, schuldigheid, verlorenheid. Want het licht van de Levende is niet alleen óm je heen, maar gaat ook dwars dóór je heen. Als God dichtbij komt, kun je niets meer verbergen. Je staat ín het Licht en alles van je komt áán het licht. Je staat naakt voor God, net als Adam. Nog steeds zijn er mensen die zeggen dat ze nog nooit iets verkeerd hebben gedaan. Als je ooit hebt gestaan in het licht van de heilige God, zul je dat nooit meer zeggen. Nee toch?

Vrees is achterhaald

Als God dichtbij komt, raak je helemaal uit je evenwicht. Maar dan zegt die engel: ‘Vrees niet.’ Let erop, dat zijn de eerste woorden die de engel zegt in de kerstnacht. Wat als eerste tegen je wordt gezegd, is vaak belangrijk. Gods eerste woord in de morgen van de schepping was: ‘Er zij licht.’ Het eerste woord van de engel in de kerstnacht was: ‘Vrees niet.’ Met andere woorden: je vrees is geen onzin, maar je mag die loslaten. Je vrees is achterhaald, vanwege de vreugde over de geboren Zaligmaker voor zondaren. Ontvang dit woord van de hemel, sluit het in je hart en leef van de genade die God je liet toevallen.

ds. M. Maas
ds. M. Maas