Waar bent u naar op zoek?

column

Lummetje

03-06-2013

Mijn overgrootmoeder Lummetje woonde in een klein huisje in de oude dorpskern van Urk.

Ze was van ruim voor de Eerste Wereldoorlog en droeg nog elke dag de Urker klederdracht. Al jong werd ze weduwe en moest ze haar geld verdienen als kraamverpleegster (‘baakster’) en naaister. Met moeite kon ze haar gezin onderhouden. Tot op hoge leeftijd bediende ze de handnaaimachine. Als klein jongetje mocht ik spelden opzoeken die ze had laten vallen. Op mijn knietjes kroop ik door de geschiedenis van het huisje met de bedsteden, de kacheltjes en de koffiemolen.

Onze pasgeboren dochter Helena draagt ook de doopnaam Lummetje. We hebben haar vernoemd naar mijn moeder, die weer vernoemd is naar mijn overgrootmoeder. Onze dochter is de zevende Lummetje in dertien geslachten. Haar naam drukt haar afkomst uit. Ze is een gedoopte heidin, afkomstig uit de arme delen van Nederland. Lummetje is immers een naam van heidense, Germaanse, oorsprong. Met de opkomst van de steden in de Middeleeuwen kwamen pas namen van Bijbelfiguren en heiligen in zwang.

Deze ontwikkeling is aan de voorouders van de Lummetjes voorbijgegaan. De oudst bekende Lummetje, geboren rond 1640, kwam dan ook uit een gehucht in Overijssel. Het nageslacht van deze plattelandsdochter vestigde zich op het straatarme Urk. Lummetjes hebben zodoende altijd moeten vechten voor hun bestaan. In de jaren zestig van de vorige eeuw begon men radicaal af te rekenen met dit voorgeslacht. Vernoemen was uit de tijd. Men wilde niet meer verbonden zijn met de eerdere generaties.

Wij hebben bewust de verbinding met het voorgeslacht vast willen houden. Vooral vanuit het besef dat de Heere door de generaties heen werkt. Het is niet voor niets een dóópnaam. Eeuwenlang heeft de naam van de drie-enige God geklonken bij de doop van al die Lummetjes. We doen het ook om de generaties voor ons in ere te houden. Zelf kroop ik als klein jongetje bij een oude Lummetje over de vloer. Ik raapte de spelden op, omdat zij niet meer kon bukken. Ik hoop mijn dochter ook spelden te leren zoeken: nederig en respectvol de vorige generaties dienen. Haar naam is een mooi begin.

Arjan Baarssen