Waar bent u naar op zoek?

Mw. G. Koeman-Altena overleden

03-06-2021

In de leeftijd van 81 jaar is op woensdag 26 mei mw. G. Koeman- Altena uit Barneveld overleden. Met liefde heeft zij naast haar man, ds. P. Koeman, gediend in de zes gemeenten waar zij woonden.

Jarenlang was ze bestuurslid van de Hervormde Vrouwenbond. We noemen hier haar overlijden, omdat mw. Koeman en haar man van 2008 tot en met 2014 op betrokken wijze leidinggegeven hebben aan de jaarlijkse studieweek van de Gereformeerde Bond voor de theologiestudenten. Het was de gave van mw. Koeman oog en hart te hebben voor het welbevinden van de individuele student. In dankbaarheid zullen de studenten uit die jaren haar herinneren.

Ons hartelijke meeleven gaat uit naar ds. Koeman en zijn gezin. In de voorbije jaren van ziekte en zorg was het hun houvast dat de HEERE God voorziet en Zijn beloften nakomt. Vanuit dat perspectief is er toekomst.