Waar bent u naar op zoek?

Nieuwe gelovigen verlangen het Evangelie te delen

05-09-2016

‘Op deze training word ik sterker in mijn geloof. Het helpt mij om ook mijn familie en geliefden te vertellen over Hem. Want wat ik gevonden heb, daar hebben zij ook recht op!' Ds. C.W. Rentier citeert de Syrische Alaa.

Alaa vluchtte uit Syrië waar hij al jarenlang met een geestelijke zoektocht bezig was. Hier in Nederland heeft hij een veilige plek gevonden en een geestelijk thuis in een christelijke gemeente. Hij heeft het verlangen ook anderen over Jezus te vertellen en daarom boden we hem daarvoor een training aan.

Trainingen

Deze zomer organiseerden we voor twee verschillende groepen christenen met een moslimachtergrond een vormingsprogramma. Voor Arabische christenen was er een trainingsweekend in Nederland waarvoor we Arabische docenten uit het Midden-Oosten hadden uitgenodigd. Voor Turkstalige christenen hadden we geregeld dat ze konden deelnemen aan een christelijk vormingskamp in Turkije. Bij het eerste programma was ik zelf aanwezig, de deelnemers aan het Turkse familiekamp sprak ik na afloop.

We organiseren deze trainingen in de eigen taal en cultuur omdat we zien dat het belangrijk is voor de verdieping van het geloof. Met gebeden, liederen en studies in de taal van hun hart. Ze zoeken naar geloofstaal en geloofsuitingen die uitdrukking geven aan wat ze ervaren hebben in de ontmoeting met Christus. Ze zoeken naar een authentieke manier waarmee ze God kunnen grootmaken en hun volksgenoten over Hem kunnen vertellen.

Lijden

Voor mij is het erg leerzaam om dat van dichtbij mee te maken. Deze nieuwe christenen hebben vaak te maken met onbegrip en afwijzing in hun eigen omgeving en hebben ook vaak veel verloren. Die ervaringen kleuren hun Bijbellezen, hun liederen en gebeden. Ze identificeren zich met bijbelse personen op een manier waarop we dat als westerse christenen moeilijk kunnen. Voor hen zijn de woorden ‘… wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.’ (Rom.8:17), iets heel concreets in hun leven. Het vinden van de rijkdom van Christus heeft te maken met de vraag of we ook met Hem lijden. De Bijbel is voor hen daarom zo’n grote steun, omdat de Bijbel de lange geschiedenis laat zien van Gods trouw dwars door alle tegenstand en lijden heen.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van 9 september 2016. (We hebben momenteel een mooi aanbod voor nieuwe abonnees.)