Waar bent u naar op zoek?

Supervisie voor predikanten - invloed (2, slot)

Proces van groei

Ds. C. Hoogerwerf
Door: Ds. C. Hoogerwerf
20-02-2024

Tussen twee supervisiebijeenkomsten zit ongeveer twee à drie weken. Zo kan de predikant het geleerde verwerken en inpassen in de praktijk. Een predikant die zich beter kan bewegen op het terrein van de ervaring en van het reflecteren op het eigen gedrag en handelen, komt de gemeente ten goede.

Supervisie wordt bijzonder op prijs gesteld vanuit de nascholing van predikanten in de Protestantse Kerk in Nederland. Er is zelfs een financiële ondersteuning voor gereserveerd van € 720 per traject per dominee. Het is te wensen dat supervisie in de breedte van de reformatorische kerken waardering ontvangt. Waar bestaat zo’n traject van supervisie uit? Hieronder volgt een beschrijving van wat je ervan mag verwachten. Hoe doe je supervisie eigenlijk?

Eigen leerdoel

Wie een supervisietraject afspreekt, moet rekenen op een tiental bijeenkomsten. Het geheel strekt zich uit over een half tot driekwart jaar. Een bijeenkomst duurt ongeveer een uur. Je kunt er echter ook voor kiezen om met twee of drie personen tegelijk supervisie te doen, dan is zo’n bijeenkomst al gauw tweeënhalf tot drie uur, omdat iedereen aan de beurt moet komen. Ter voorbereiding op de bijeenkomst is er een inbreng nodig. Dat kan een preek zijn, of de woordelijke weergave van een gesprek, of de beschrijving van een probleem dat de predikant tegenkwam in de vorm van een casus.

Als de supervisant iets inbrengt, vraagt de supervisor: Wat wil je ermee bereiken? Wat wil je hierdoor leren? Die vragen noemen we leervragen. De predikant heeft daardoor in grote mate zelf in de hand waar het traject heenleidt en of het vruchtbaar zal zijn. Hij stelt immers zelf zijn eigen leerdoel vast. De gesprekken zijn in het algemeen geconcentreerd rondom voortbrengselen van het ambtelijke werk. Het zijn verslagen en beschrijvingen waarin de ervaring van het predikantswerk als het ware is gestold. Supervisie is voor de predikant het leren aan eigen ervaringen in het ambtelijke werk.

Gevoelslagen

Er was een predikant met deze vraag: ‘Ik heb het gevoel dat mijn boodschap zo weinig landt in de gemeente. Hoe kan ik mijn prediking meer handen en voeten geven zodat de mensen er praktisch wat aan hebben?’ Het leidde tot een diepgaand gesprek, waaruit bleek dat de predikant vooral theologisch alles zorgvuldig op een rij wil hebben, alles dogmatisch verantwoord.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 22 februari 2024. Neem een jaarabonnement(€ 53). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Ds. C. Hoogerwerf
Ds. C. Hoogerwerf

uit Doorn is emeritus predikant en eigenaar van de Praktijk voor Supervisie & Coaching de Viersprong.