Waar bent u naar op zoek?

Omgaan met het lijden (4, slot, vervolgde kerk)

Roemen in verdrukking

Richard Groenenboom
Door: Richard Groenenboom
Lijden
Vervolgde kerk
22-08-2023

De vraag naar het waarom van het lijden is vaak een belangrijke reden om het christelijk geloof de rug toe te keren. Als God bestaat, hoe kan het dan dat…? Ontmoetingen met vervolgde christenen dagen ons uit om de vragen over het lijden vanuit een ander perspectief te zien.

‘De kunst van het leven is de kunst om lijden te vermijden.’ Deze bekende uitspraak is van de Amerikaanse president Thomas Jefferson. In onze westerse cultuur weten we niet goed raad met pijn en lijden. In een wereld zonder God is lijden per definitie zinloos. De woorden uit Psalm 119:36 (berijming van 1773), ‘Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest’, vinden slecht weerklank. Evenals de woorden van Paulus: ‘Wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweegbrengt en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop.’ (Rom.5:3)

Ontmoetingen met vervolgde christenen laten de waarheid en enorme kracht zien van deze woorden. Ze vertellen ons hoe het lijden toch betekenis kan hebben en laten zien hoe God het lijden kan gebruiken tot zegen voor jezelf en voor anderen.

Part of the deal

In de afgelopen jaren heb ik wereldwijd talloze christenen geïnterviewd die een hoge prijs betalen voor hun geloof. Ik sprak met weduwen in Nigeria en India van wie hun man is vermoord door strijders van Boko Haram of hindoe-extremisten. Ik ontmoette christenen die jarenlang opgesloten zaten in een zeecontainer of gevangenis. Tijdens gesprekken komt de vraag naar het waarom van het lijden vaak aan de orde. Vrijwel altijd is de eerste reactie: ‘Het staat toch in de Bijbel dat je als volgeling van Jezus met lijden en vervolging te maken krijgt? Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen.’ (Joh.15:20) Of: En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. (2 Tim.3:12) Soms zie ik verbazing in hun ogen. Voor hen is het volstrekt duidelijk: Jezus volgen en lijden horen bij elkaar. Het is part of the deal.

Impact

Een paar maanden geleden ontmoette ik de Duitse Susanne Geske. Ze werkt al 25 jaar in Turkije om een licht te zijn onder de moslimgemeenschap. In 2007 werd haar man Tilmann op klaarlichte dag vermoord door vijf jonge moslimmannen. Susanne bleef met drie jonge kinderen achter. Toen ik haar vroeg naar de impact van deze heftige gebeurtenis op haar relatie met God, antwoordde ze: ‘Er waren momenten waarop ik boos was op God en het uitschreeuwde naar Hem.’ Tegelijkertijd vertrouwde ze me toe hoe juist in deze moeilijke situatie God haar gezegend heeft.

Ze vertelde me dat ze nooit getwijfeld heeft aan Gods liefde en trouw voor haar en dat deze ingrijpende gebeurtenis ervoor gezorgd heeft dat haar relatie met God is verdiept. ‘God stond en staat altijd naast me!’, vertelde ze beslist en met overtuiging. ‘Hij leidde me door de hele situatie heen.’ Susanne legde me uit dat ze de Bijbel meer is gaan lezen en dat haar gebedsleven geïntensiveerd is. Ze voelt zich ook meer afhankelijk van God dan vóór de moord op haar man.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 24 augustus 2023. Neem een jaarabonnement (€ 52,50). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Richard Groenenboom
Richard Groenenboom

is woordvoerder bij SDOK (Stichting de Ondergrondse Kerk).