Waar bent u naar op zoek?

Roeping van de vader

31-10-2011

De vader speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van een kind. Dat is al in de eerste levensjaren van zijn kind zo, maar ook als het ouder wordt moet hij deze rol vervullen. Op zijn schouders rust een speciale taak, schrijft C.W. Schimmel.

Veel kinderen en jongeren in Nederland groeien zonder vader op. Kinderen van gescheiden ouders bijvoorbeeld; slechts tien procent van hen blijf na scheiding bij hun vader wonen. Er zijn ook kinderen die wel opgroeien met hun vader in huis maar die hem toch moeten missen. Hij is vrijwel nooit thuis, of misschien wel thuis maar niet bereikbaar en beschikbaar en dus in feite ook afwezig.

Als het over de opvoedkundige taak en roeping van de vader gaat mogen we niet voorbijgaan aan het feit dat de vader eerst en vooral man, echtgenoot is. Het man zijn en vader zijn staan niet los van elkaar. Als de vader een goede man voor zijn vrouw is en haar steunt, is hij daarin niet alleen een goed voorbeeldfiguur voor zijn kinderen maar komt dat ook de relatie tussen zijn vrouw, als moeder, en haar kinderen ten goede. Verwaarloost de vader zijn taak als echtgenoot, dan zal ook de relatie tussen moeder en kind daaronder lijden, maar nog meer die tussen hemzelf en zijn kinderen. Een goede huwelijksrelatie is daarom een onmisbare voorwaarde voor een goede opvoedingsrelatie.