Waar bent u naar op zoek?

Genderdysforie: handreiking voor het pastoraat (3, slot)

Tastend en eerlijk

Ds. H.J.T. Lubbers
Door: Ds. H.J.T. Lubbers
Ethische thema’s
21-10-2021

Bewogen, zorgvuldig, tastend, eerlijk – zo zou ik in enkele steekwoorden de belangrijke en actuele brochure over genderdysforie willen typeren. In beton gegoten statements ontbreken, wel krijg ik een stevige hand aangereikt met het oog op de pastorale ontmoeting met transgenders. Ik ben er dankbaar voor.

Het interview met Elbert Bot brengt de nood dichtbij en voert ons tegelijk midden in de verbijsterende complexiteit van genderdysforie. Vooral de laatste zin houdt mij een spiegel voor én zet de toon voor heel de brochure: ‘Waar zou je je meer veilig moeten voelen dan in je eigen gemeente?’

Oriëntatie en houvast

‘De Bijbel biedt ons geen kant en klare ethische positiebepaling ten aanzien van transseksualiteit’, stelt hoofdstuk 2. Dat lijkt een open deur, maar is het onderstrepen waard. Stappen gemeenteleden en ambtsdragers soms toch niet in de valkuil om op basis van enkele bijbelteksten ingrijpende vragen rond transseksualiteit te bezweren? Tegelijk geven bijbelse thema’s en grondlijnen ons in de bezinning wel oriëntatie en houvast.

Hier geeft bijvoorbeeld hoofdstuk 4 nadrukkelijk blijk van. Daarbij is de blik telkens op de Heiland gericht, Die met diepe bewogenheid mensen die lijden onder gebrokenheid, ontvangt en helend nabij is.
Nuttig vind ik trouwens ook de uitwerking in hoofdstuk 2 van het onderscheid tussen het orthodoxe scheppingsgeloof en een dynamische visie op de schepping als voortgaand gebeuren, waarin het onderscheid tussen schepping en verlossing vervaagt. Dit is inzichtgevend, voor wie enigszins probeert te snappen hoe het kan bestaan dat lezers van dezelfde Bijbel en leden van dezelfde Protestantse Kerk in hun ethische bezinning in den brede tóch tot totaal andere conclusies komen.

Nuchter

In hoofdstuk 4 reikt de brochure een drietal benaderingen aan (plichtethiek, deugdethiek, doelethiek), dat mijns inziens fundamenteel helpend is voor het bezinnings- en besluitvormingsproces inzake de vraag hoe te denken over medische ingrepen bij transpersonen.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 21 oktober 2021.

Neem een jaarabonnement (€ 49,00). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

De brochure ‘Genderdysforie’ kunt u voor € 6,75 bestellen bij de Gereformeerde Bond.

Ds. H.J.T. Lubbers
Ds. H.J.T. Lubbers

is predikant van de hervormde gemeente te Woudenberg.