Waar bent u naar op zoek?

Mensvormig spreken over God (6, de hand)

Teken van nabijheid en macht

Ds. H.J. van der Veen
Door: Ds. H.J. van der Veen
14-03-2023

Onze handen zijn beweeglijk: met onze handen groeten, werken, bidden en zegenen wij. Ook Gods hand is actief: we lezen over Zijn zegenende hand, over Zijn slaande hand en over Zijn hand die niet te kort is.

Gods hand wordt niet alleen zichtbaar in de geschiedenis van het volk Israël, maar bovenal in het leven van de Heere Jezus. Jezus omarmt bijvoorbeeld kinderen, legt hun de handen op en zegent hen (Mark.10:13-16). Hij grijpt het dochtertje van Jaïrus bij de hand en wekt haar op uit de dood (Mark.5:21-43). Aan het kruis op Golgotha strekt Hij Zijn doorboorde handen reddend uit naar die moordenaar aan het kruis (Luk.23:29-43). En vanaf de Olijfberg heft de Heere Jezus tijdens Zijn hemelvaart Zijn handen op en zegent Hij Zijn discipelen (Luk.24:50-51).

De hand van God is een teken van Zijn nabijheid, Zijn macht en Zijn reddend ingrijpen in ons leven. En die hand van God is niet te kort.

Geestelijk overbelast

Mozes bevindt zich midden in de woestijn. God heeft hem geroepen om het volk Israël naar het beloofde land te brengen. Maar die taak is voor Mozes veel te zwaar. Hij is geestelijk overbelast. De fut is op, de last is zwaar en het werk breekt hem bij de handen af.

Mozes legt zijn nood in het gebed voor de Heere neer: ‘Ben ík soms zwanger geweest van heel dit volk? Of heb ík het gebaard, zodat U tegen mij zou kunnen zeggen: Draag het in uw schoot, zoals een verzorger een zuigeling draagt, naar het land dat U hun vaderen gezworen hebt? Ik alleen kan al dit volk niet dragen, want het is mij te zwaar.’ (Num.11:12,14)

Geestelijke vermoeidheid is een veelvoorkomend verschijnsel in de Bijbel. Mozes (Num.11), Elia (1 Kon.19) en Jeremia (Jer.20) hebben eronder geleden. Geestelijke vermoeidheid komen we ook vandaag veelvuldig tegen. Ik denk niet alleen aan predikanten, ouderlingen en diakenen, maar ook aan vaders en moeders, leerkrachten en zorgverleners. We hebben de laatste jaren veel te hard gewerkt en nu krijgen we de rekening gepresenteerd. Er komt niets meer uit onze handen. We zijn leeggezogen en opgebrand.

Vele handen

God weet voor het geestelijke probleem van Mozes wel een oplossing.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 16 maart 2023. Neem een jaarabonnement (€ 52,50). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Ds. H.J. van der Veen
Ds. H.J. van der Veen

uit Sliedrecht is emeritus predikant.