Waar bent u naar op zoek?

Theologia Reformata zoomt in op verzoening door voldoening

Dr. R.P. de Graaf
Door: Dr. R.P. de Graaf
15-06-2023

Volgens velen wijkt Hugo de Groot als arminiaan af van de gereformeerde leer over de voldoening van Christus. Klopt dat wel? Nee, want volgens R.P. Hoogenboom – in een artikel in het juninummer van Theologia Reformata, het wetenschappelijke tijdschrift van de Gereformeerde Bond, – verdedigt hij in zijn werk De Satisfactione wel degelijk de verzoening door voldoening, ook al blijft er verschil van inzicht met de contraremonstranten over de reikwijdte daarvan. Hoogenboom rondde in 2021 zijn studie theologie af met een masterthesis over de noodzaak en de mogelijkheid van de genoegdoening bij Hugo de Groot in het licht van de vragen die Reinier Sonneveld stelt aan verzoening door voldoening.

In zijn brieven gebruikt de apostel Paulus zeven keer de woordgroep pistis Christou of vergelijkbare bewoordingen. Dit wordt doorgaans vertaald met ‘geloof in Christus’. Taalkundig is echter de vertaling ‘trouw van

Christus’ ook mogelijk. Wat is nu de correcte vertaling? J.M. Zwart (student Bible and Theology aan de Evangelische Theologische Faculteit Leuven en docent Nederlands en geschiedenis op het christelijke vmbo Yuverta Alphen aan den Rijn) benadert dit probleem vanuit de ‘reader-response’ benadering. In plaats van om een grammaticale vraag gaat het er vooral om hoe de lezer zich verhoudt tot de persoon van Christus. Verder is er in het nummer aandacht voor big data. Die lijken ook de theologie binnen te dringen. Is er sprake van beïnvloeding of inkleuring door de Dordtse Leerregels in de kanttekeningen van de Statenvertaling? Met behulp van Excel onderzochten J. Schneider en W.H.Th. Moehn of en in welke mate dit het geval is. De vaste rubrieken, het Focus-artikel en de Reflexen, worden in dit nummer verzorgd door redactieleden R.T. te Velde en H. van den Belt.

Voor abonnementen, proefnummers en losse nummers (€ 14,50) is het adres: bureau Gereformeerde Bond, Kleine Fluitersweg 253, 7316 MX Apeldoorn, tel. 055-5766660; email: info@gereformeerdebond.nl.

Dr. R.P. de Graaf
Dr. R.P. de Graaf