Waar bent u naar op zoek?

Drie gebeden die ons leven richten op Jezus’ komst (3, slot)

Van Gods beloften weten

Dr. P. Veerman
Door: Dr. P. Veerman
Jaarthema 2023: Zie, Hij komt
08-08-2023

Het gebed ‘Ja, kom, Heere Jezus!’ in Openbaring 22:20 wordt voorafgegaan door de belofte van Jezus: ‘Ja, Ik kom spoedig.’ De verwachting dat de Heere komt, vindt dus een vaste grond in het handelen en spreken van de HEERE Zelf.

De woorden ‘Ja, kom, Heere Jezus!’ vormen het derde gebed dat ons leven richt op Jezus’ komst. Het is een hartstochtelijk gebed van de kerk in de verdrukking, dat we aantreffen in het laatste bijbelboek. Voordat de kerk dit bidt, klinkt daar de belofte van de Heere Jezus. ‘Ik kom’, zegt Hij. De belofte gaat voor het gebed uit. Dat sluit aan bij wat er elders in de Bijbel staat over het komen van de Heere.

Openbaring

Als het gaat om de leer van de laatste dingen is de Openbaring van Johannes van groot belang voor de kerk. Welke richting wijst de Openbaring van Johannes voor de kerk vandaag? Dit bijbelboek vertelt ons opnieuw over het komen van God, het komen van God in de tijd. Opnieuw spelen de heilsfeiten een belangrijke rol.

Ik noem in dit verband alleen wat er staat in Openbaring 12:5 en 6: ‘En zij baarde een Zoon, een mannelijk Kind, dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar Kind werd weggerukt naar God en naar Zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden twaalfhonderdzestig dagen.’

Omringd door kleurrijke beelden en profetische taal spreekt Johannes hier over het wonder van de komst van Gods Zoon naar deze wereld. ‘Hij komt’ wordt hier duidelijk verbonden aan ‘Hij is gekomen’. In deze twee verzen komt de kernthematiek van de Openbaring van Johannes naar voren. Het vijfde vers spreekt over de Zoon van God Die de macht heeft over de heidenvolken. Hij zit nu op de troon bij God. In het zesde vers horen wij over de vlucht van de vrouw naar de woestijn. De vrouw staat symbool voor de kerk van alle tijden en plaatsen. De vrouw ontvangt naar Gods belofte een Kind (Gen.3:15), een Kind dat de kop van de oude slang vermorzelt.

Deze beslissende slag betekent niet dat de kerk zonder strijd in deze wereld is. De kruisdood, opstanding en hemelvaart van Christus vormen de beslissende overwinning. Maar de strijd op aarde gaat door. Het beeld daarvan is de vrouw die moet vluchten in de woestijn. Hoelang duurt de strijd? Wanneer kinken de verlossende woorden: de Bruidegom komt?

Rekensommen

In hetzelfde twaalfde hoofdstuk lees ik een getal. De vrouw is 1260 dagen in de woestijn. Wat heeft de kerk vandaag aan zulke getallen? Welke sleutel moeten wij hanteren om deze getallen te lezen en uit te leggen?

Lees het antwoord op deze vragen in De Waarheidsvriend van donderdag 10 augustus 2023. Neem een jaarabonnement (€ 52,50). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

 

Dr. P. Veerman
Dr. P. Veerman

is predikant van de hervormde gemeente te Katwijk aan Zee en docent Praktische theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en onderzoeker bij het Cornelis Graafland Centrum.