Waar bent u naar op zoek?

Toekomstgericht leven (4, slot, werkend)

Geloof treedt naar buiten

Ds. A. Schroten
Door: Ds. A. Schroten
27-06-2023

God vraagt niet om gelovigen die actief zijn, maar om geloof dat werkt. Werkend leven betekent dat je de schat van de Drie-enige niet beteugelt binnen de muren van je hart of huis, maar dat je die royaal laat doorstromen naar de bubbel buiten jou.

Wat kenmerkt een gelovige die uitziet naar de wederkomst? Jezus onderwees welke geloofshouding nodig is: ‘Waak en bid’ (Matt.26:41). De kloosterregel van Benedictus voegde daar een geloofspraktijk aan toe: bid en werk. Maar wat wordt er bedoeld met dat toegevoegde ‘werk’?

Mensen vissen

Het vergt weinig bijbelstudie om te ontdekken dat aandacht voor de werken voluit bijbelse papieren heeft. Jezus wijst ze allereerst aan bij Zichzelf: ‘Ik moet de werken doen van Hem Die Mij gezonden heeft, zolang het dag is.’ (Joh.9:4) Maar Jezus draagt ze ook over. In meerdere gelijkenissen vertelt Hij over een heer die arbeiders instrueert, omdat Hijzelf voor lange tijd naar een ver land reist (Luk.19). Met deze ‘verre reis’ doelt Hij op Zijn hemelvaart, waarbij Hij de aarde verlaat, maar Zijn ‘kapitaal’ hier achterlaat.

Dat kapitaal is alles waarvoor Hij leefde en stierf: Zijn Evangelie van verzoening, Zijn aanbod van leven met de Vader en Zijn belofte van vervulling met de Geest. Heel deze kostbare schat legt Jezus in de handen van Zijn volgelingen: ‘Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u.’ (Joh.20:21) De Heere gaat, de kerk komt. Nu moet zij Zijn werkzaamheden voortzetten en met deze schat gaan handelen. Zij moet het Evangelie zaaien. Zij moet oproepen tot bekering en zo de mensen vissen. Zij moet de schapen weiden. Zo moet ze bouwen aan het Koninkrijk van God. ‘Ga heen’, ga er actief mee aan het werk – totdat Hij terugkomt!

Roeping

Wanneer we over deze opdracht nadenken, kan een onbevredigend gevoel ons bekruipen. Onze agenda staat immers boordevol dingen die voor ons gevoel niets met Gods Koninkrijk te maken hebben. We doen ons werk, onze opleiding, onze sport… ‘Maar wat is daarvan de waarde voor Gods Koninkrijk? Wil God niet liever dat ik me fulltime toewijd aan missionair werk?’, zo vraag je je misschien af.

Luther leerde ons echter dat een gelovige elk beroep mag zien als roeping (1 Kor.7:20). Omdat God als koning regeert over heel het leven, kun je op elke positie dienen in Zijn Koninkrijk wanneer je je gedraagt naar Zijn wil. Dat is het priesterschap van alle gelovigen. Je hoeft geen expliciet christelijk werk te hebben om christelijk te kunnen werken. In deze eindtijd is het niet belangrijk welk werk je doet, maar hoe en waarom je het doet. Deze insteek bevrijdt van de kramp, die het ‘werken in de wijngaard’ je kan geven. God kent de bekwaamheid van Zijn arbeiders en vraagt niet van allen hetzelfde (Matt.25:14-15). Hij legt je geen opdracht op die je niet aankan. Hij vraagt alleen hart voor Zijn zaak (Matt.25:26-27).

Beweegreden

Daarom concentreer ik deze bezinning over ‘werkend leven’ op de beweegreden: waarom zouden we werken in Gods Koninkrijk? Misschien lijkt deze vraag overbodig, want de Heere gebiedt het toch? Dan hebben we te gehoorzamen. Uiteraard is dat waar. Paulus verwoordt deze ‘zakelijke’ gehoorzaamheid prachtig: ‘Daarom stellen wij er ook een eer in, hetzij inwonend, hetzij uitwonend, om Hem welbehaaglijk te zijn.’ (2 Kor.5:9) Daarbij kun je als inhoudelijke reden noemen dat de Vader Zijn huis vol wil maken. Het is tot eer van de Koning als er veel onderdanen zijn.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 29 juni 2023. Neem een jaarabonnement (€ 52,50). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Ds. A. Schroten
Ds. A. Schroten

is predikant van de hervormde gemeente te Gouda.