Waar bent u naar op zoek?

Artikelen

Nog een omschrijving

Verbond en verkiezing

In de Bijbel lezen wij over het genadeverbond. Er staat ook dat de Heere Zich een volk tot het eeuwige leven verkoren heeft. Het v...
05-09-2011
Nog een omschrijving

Symbolen van het Koninkrijk

Brood en wijn zijn de symbolen van Gods Koninkrijk. Genesis tot Openbaring spreekt ervan. Ook de christelijke gemeente anno 2011 h...
05-09-2011
Nog een omschrijving

Op zoek naar de nooduitgang

Het aantal zelfdodingen in Nederland neemt sinds 2007 (weer) toe, maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek duidelijk. De laats...
05-09-2011
blog
Nog een omschrijving

Niets is meer heilig

Het lijkt er steeds meer op dat niets in onze samenleving meer heilig is, een bijzondere betekenis heeft, ons respect verdient. Da...
05-09-2011
column
Nog een omschrijving

Minder hoofdletters

De Statenvertaling maakt te royaal gebruik van hoofdletters. Dat zegt prof.dr. M.J. Paul in de lezing die hij hield tijdens de stu...
05-09-2011
Nog een omschrijving

Wat en waarom we geloven

De gemeente van Christus is in de Bijbel een gemeenschap die voortdurend leert. De Nederlandse Geloofsbelijdenis kan een gelovige ...
30-08-2011
Nog een omschrijving

Gereformeerd kerkboek

Belijden is meer dan een theologisch standpunt. Het brengt een stijl van geloven met zich mee. In een tijd die op onmiddellijke be...
30-08-2011
Nog een omschrijving

450 JAAR NEDERLANDSE GELOOFSBELIJDENIS

De NGB geeft uitdrukking aan de diepste overtuiging van de Guido de Brès, maar ook van de kerk. Dr. W. Verboom zet acht karakteri...
30-08-2011
blog
Nog een omschrijving

Kerkelijke verzetsliteratuur

Een situatie van doodsdreiging haalt naar boven wat wezenlijk is. Zo heeft de kerk de Nederlandse Geloofsbelijdenis destijds ontva...
30-08-2011
Nog een omschrijving

Belijdenis met een opdracht

De Heidelbergse Catechismus kennen de meeste kerkelijke jongeren wel. Regelmatig komt er in de avonddienst een zondag uit dit leer...
30-08-2011
1 290 291 292 293 294 303