Waar bent u naar op zoek?

Artikelen

Nog een omschrijving

Als de echtgenoot overlijdt

Een rouwadvertentie maakt het verscheiden van een geliefde echtgenoot bekend. Vanaf dat moment is zijn vrouw weduwe. Wie de plaats...
15-08-2011
Nog een omschrijving

Evangelie inpassen in vandaag

Bij geestelijk leiding geven in de gemeente komt het er volgens ds. J. Harteman op aan om het Evangelie met een dienende en gezagh...
15-08-2011
Nog een omschrijving

‘Waarom is vrijheid beter?’

Een emotionele directeur van IFES Polen verwelkomde de vertegenwoordigers van IFES-studentenverenigingen bij de opening van de Wor...
15-08-2011
Nog een omschrijving

Verbond en sacrament

In de protestantse kerken kennen we twee sacramenten: de heilige doop en het heilig avondmaal. Ds. P. Molenaar (Barneveld) gaat na...
15-08-2011
Nog een omschrijving

Verbond en schepping

Wat hebben verbond en schepping met elkaar te maken? Ds. M. Baan over het verband én over de kloof van de zondeval die ertussen z...
01-08-2011
column
Nog een omschrijving

Aleph-cursus

Als paddenstoelen schieten ze uit de grond, de alpha-cursussen. Over bestaande kerkmuren heen. Geen kwaad woord hierover. Mits - z...
01-08-2011
Nog een omschrijving

Evangelisch denken en doen

‘Samen met de evangelicalen vormen orthodox-gereformeerden en bevindelijk gereformeerden het orthodox-protestantisme.’ Ds. I. de...
01-08-2011
Nog een omschrijving

Zestig jaar Kfar Shaul

Bij al het zorgelijke nieuws rond Israël zouden we de mooie gebeurtenissen vergeten. Het zestigjarig jubileum van het psychiatris...
01-08-2011
Nog een omschrijving

Christelijk leiderschap

Bewogenheid met kerk en maatschappij en de intieme omgang met God kenmerken het dienend leiderschap in de Nadere Reformatie, schri...
01-08-2011
Nog een omschrijving

ds. W. van Gorsel (1931-2011)

Na een verblijf van enkele weken in het ziekenhuis in Gouda, kwam op de morgen van zaterdag 23 juli het einde van de aardse loopba...
01-08-2011
1 537 538 539 540 541 548