Waar bent u naar op zoek?

afd. Goeree-Overflakkee 19 sept Maakbaarheidsdenken

Als bestuur willen we u graag uitnodigen voor onze jaarlijkse toerustingsavond op D.V. dinsdag 19 september 2023 in het Hervormd Centrum “Elim”, Zuiddijk 19, te Nieuwe Tonge. Vanaf 19.00 uur bent u welkom.

Aansluitend zal  prof.dr.M.J.de Vries, bestuurslid van de Gereformeerde Bond, een  lezing houden met als onderwerp:
‘Maakbaarheidsdenken – op gereformeerde grondslag?’

De grote successen van wetenschap en technologie geven ons vaak de indruk dat alles uiteindelijk maakbaar is. Soms worden we er mee geconfronteerd dat dat toch niet zo is, zoals in de Corona-crisis. Maar ons geloof in wetenschap en technologie herstelt zich snel. Vanuit een christelijk perspectief liggen de dingen anders. Daarin leren we ontvankelijkheid en afhankelijkheid. Wat betekent dat voor onze omgang met wetenschap en technologie? Daarover denken we met elkaar na.

Na de pauze is er gelegenheid om vragen te stellen.We willen de bijeenkomst om 21.45 uur afsluiten.

Wij hopen op een vruchtbare ontmoeting. Iedereen is van harte welkom. Vraagt u, als lid, ook anderen en met name jongeren om met u mee te gaan!  Er wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de kosten.

Informatie

Datum
 
di 19 sep. 2023
19:30 uur